Etiket: su şişeleme fabrikası

  • Su dolum tesisi fizibilite çalışması

    Su dolum tesisi fizibilite çalışması

    Ülkemizde ambalajlı su sektörünün son 10 yıldaki verilerini incelediğimizde sektörün her yıl büyüdüğünü görmekteyiz. Ekonomik krizin olduğu yıllarda bile bu büyüme devam etmiştir. Yıllık kişi başına ambalajlı su tüketim miktarının artmasına bağlı olarak 2007 yılında 2,5 milyar TL olan pazar hacmi 2013 yılı itibariyle 4,1 milyar TL’ye yükselmiştir. Ayrıca yurt dışına yapılan ihracat miktarı da giderek…