Etiket: özel hastane ruhsatı

  • Özel hastane ruhsat başvurusu

    Özel hastane ruhsat başvurusu

    yazar:

    kategori:

    (Özel Hastaneler Yönetmeliği EK-10 ) Özel hastane ruhsatlandırma başvurusunda bulunması gereken belgeler Ruhsat başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır: a) Hastanenin adını, hastanenin yerini, açık adresini, telefonunu, hastane sahibinin açık ismini, hastane yapısı ve yapının niteliklerini, hastanede hangi uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavi edileceğini, hastanenin hasta yatak sayısı, yoğun bakım yatak sayısı…