Etiket: ilk yatırım tutarı

  • Basit karlılık oranı

    Basit karlılık oranı

    yazar:

    kategori:

    Basit karlılık oranı, normal bir yıl içerisinde elde edilen net karın başlangıçtaki yatırıma tutarına oranıdır. BKO = Net kar / İlk yatırım tutarı Bir diğer hesaplama yöntemi ise özsermaye üzerinden hesaplanan karlılıktır. BKO = Net kar / Kullanılan özsermaye Basite karlılık oranı, ortalama karlılık esas alınarak da hesaplanabilir. Bu durumda BKO, yatırımın ömrü boyunca elde…