Etiket: hukuki rapor

  • Hukuki fizibilite

    Hukuki fizibilite

    yazar:

    kategori:

    Aşağıdaki durumlarda hukuki fizibiliteye ihtiyaç duyulmaktadır: Şirket birleşme ve devralmalarında özellikle de alıcı açısından firmanın sahip olduğu hukuki yükümlülüklerin ve risklerin belirlenmesi amacıyla hukuki analiz çalışması yapılması gerekir. Yeni bir şirket kurulduğunda veya yeni bir proje/yatırım başlatıldığında paydaşlar ile imzalanan her sözleşmenin getirdiği yükümlülükler ve riskler mevcuttur. Tüm bunların bilinmesi ve önlem alınması gerekir. Hukuki…