Etiket: fizibilite raporu

 • Fizibilite çalışması raporu ve iş planı farkı

  Fizibilite çalışması raporu ve iş planı farkı

  yazar:

  kategori:

  Fizibilite raporu, bir iş fikrinin  yapılabilirliğini konu alan çalışmadır. İş planı ise yapılmasına karar verilen bir işin nasıl ve hangi yöntemler ile yapılmasını konu alan bir planlama çalışmadır. İçerdiği konular ve başlıklar açısından birbirine benzeyen fizibilite çalışması ve iş planı çoğu kişi tarafından birbiri ile karıştırılmaktadır. Oysa amaç, zaman, kapsam ve ürettiği sonuçlar açısından bu…

 • Fizibilite raporu kim tarafından hazırlanır?

  Fizibilite raporu kim tarafından hazırlanır?

  yazar:

  kategori:

  Herhangi bir iş fikri veya bir yatırım projesi için kapsamlı bir fizibilite raporu hazırlanması sürecinde farklı alanlarda uzman kişilerin birbiri ile işbirliği içerisinde çalışması gerekir. Bir fizibilite çalışmasında yer alması gereken uzmanlar ve sahip olması gerekli nitelikler aşağıda belirtildiği gibidir: Ekonomist: Projeye konu yatırımın ait olduğu ana ve alt sektörün arz ve talep durumunu, gelişme…

 • Fizibilite çalışmasi

  Fizibilite çalışmasi

  yazar:

  kategori:

  Girişimcilerin iş veya proje fikirleri için objektif bir şekilde yatırım kararı alabilmesi için detaylı bir fizibilite çalışması gerçekleştirmesi gerekir. Fizibilite çalışması ile yapılacak yatırımın ekonomik, teknik, finansal ve hukuki açıdan analizi yapılır ve değerlendirme sonucunda söz konusu yatırımın girişimci açısından karlı veya yapılabilir olup olmadığı hususunda doğru karar verilmiş olur. Fizibilite çalışması sonucunda söz konusu…

 • Girişimci el kitabı

  Girişimci el kitabı

  yazar:

  kategori:

  Türkiye’de girişimciliği desteklemek amacıyla Garanti Bankası tarafından hazırlanan bu kitapta girişimcilerin iş kurma ve geliştirme aşamasında ihtiyaç duyabilecekleri temel bilgiler yer almaktadır. Girişimci açısından incelendiğinde kitabın ilk bölümünde; bir işe başlamadan önce yapılması gereken planlama, fizibilite, iş planı hazırlanması, sermaye bulma gibi konular ele alınmıştır. Kitabın ikinci bölümünde ise yeni kurulmuş bir işletmenin büyümesi için…

 • Herkes için fizibilite

  Herkes için fizibilite

  yazar:

  kategori:

  2005 yılında hazırlanan bu çalışmada; girişimcilerin bir iş kurmadan önce hazırlaması gereken fizibilite çalışmasının  ve iş planının nasıl olması gerektiği, girişimcinin faydalanacağı bilgi kaynakları ve fizibilite raporu ve iş planının kapsamı detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Herhangi bir bir iş fikri veya proje için fizibilite çalışması yapmak isteyen tüm girişimcilere okumayı tavsiye ettiğimiz bu çalışmanın içerdiği…