Etiket: finans

  • İşletme, finans ve muhasebede genel kavramlar: gider, maliyet, harcama…

    İşletme, finans ve muhasebede genel kavramlar: gider, maliyet, harcama…

    yazar:

    kategori:

    Finans ve muhasebede kullanılan temel kavramlar; gider, harcama, maliyet, hasılat, varlık vb. kavramlardır. Bu kavramlar, herhangi bir yatırım projesinin fizibilite çalışmasında önem arz etmektedir. Bu nedenle bu kavramların tam olarak bilinmesi ve tanımlarına uygun bir şekilde kullanılması, yatırım için hazırlanan fizibilite raporunun anlaşılması açısından önem teşkil eder. Maliyet Genel tanım olarak maliyet; belirli bir varlığın…