Etiket: devir sözleşmesi

  • Özel hastane devri

    Özel hastane devri

    yazar:

    kategori:

    Özel Hastaneler Yönetmeliği (ÖYH) Madde 69: Her ne sebeple olursa olsun devir talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet göstermeyen özel hastaneler devredilemez. Faaliyette olan hastanenin devri halinde; a) Taraflar arasında yapılan hastane işletmesinin devrine ilişkin sözleşme aslı veya müdürlük onaylı sureti, b) Devreden ve devralan şirketlere ait devir sözleşmesi tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere imza…