Soğuk hava deposu fizibilitesi

Gıda maddelerinin bozulmadan uzun süre muhafaza edilebilmesi, üreticiler ve dağıtıcılar için önemli bir husustur. Bu nedenle gıdaların kalitesini bozmadan uzun süre muhafaza edebilmek için soğutma ve dondurma tekniklerinin uygulandığı soğuk hava deposu altyapısına ihtiyaç vardır.

Meyve-sebze, et ve et ürünleri, su ürünleri ve unlu mamuller gibi geniş bir ürün grubu soğuk hava depolarında muhafaza edilebilmektedir. Genellikle soğuk muhafaza gerektiren ürün üreten veya satan firmalar, ya kendi tesisleri bünyesinde kendi ihtiyaçlarına yönelik depolarını kurarak veya belirli bir kira bedeli karşılığında ürünlerini soğuk hava depolarında muhafaza ederler. Ancak soğuk hava depoları ölçek ekonomisine dayalı bir yatırımdır. Küçük bir soğuk hava deposu kurmak ve işletmek maliyet açısından rantabl değildir. Bu nedenle firmalar genellikle, ürünlerini belli bir kira bedeli karşılığında büyük soğuk hava depolarında muhafaza etmeyi yeğlerler.

Soğuk hava depolarında muhafaza edilen ürün miktarı her yıl artmaktadır. Bu nedenle yeni tesis yatırımlarına ihtiyaç var. Yatırım sahibi açısından karlı olan bu tür bir yatırım, kurulduğu bölgenin ekonomisine yüksek düzeyde olumlu katkı sağladığı için Kalkınma Ajanları tarafından desteklemede öncelikli yatırımlar arasındadır.

Soğuk hava deposu yatırım için fizibilite çalışması

Soğuk hava deposu yatırımına yönelik hazırlanacak fizibilite çalışmasında genel olarak aşağıdaki başlıklar yer alır:

1. Sektörel değerlendirme

 • İlgili pazarın genel değerlendirmesi
 • Hedef pazar ve hedef müşteri kitlesi
 • Rekabet analizi
 • Talep tahmini
 • Satış fiyatları
 • Sektöre yönelik teşvik ve destekler

2. Teknik değerlendirme

 • Soğuk hava deposu için kuruluş yeri belirlenmesi
 • İhtiyaç duyulan bina ve inşaat altyapısı
 • Üretim kapasitesinin belirlenmesi
 • Soğutma yükü hesabı
 • Makine ve ekipman altyapısı
 • İş akış şeması
 • İşgücü ihtiyacı
 • Çevresel değerlendirme
 • Kalite ve standartlar
 • Teknik maliyet analizi (Hammadde maliyeti, Enerji maliyeti, İşgücü maliyeti, Bakım giderleri, Makine-ekipman maliyeti, Amortismanlar )

4. Mali (finansal) değerlendirme

 • Sabit yatırım tutarı
 • İşletme sermayesi
 • Finansal kaynak planlaması
 • Toplam yatırım tutarı
 • Gelir tahmini
 • Yıllık nakit akışı
 • Net bugünkü değer
 • İç verimlilik oranı
 • Yatırımın geri ödeme süresi

6. Risk değerlendirmesi

 • Soğuk hava deposu yatırımında ve işletiminde karlılığı en çok etkileyen değişkenlerin belirlenmesi, bu değerlerde sapmalara neden olabilecek belirsizlikler ve bu belirsizliklerin yol açtığı risklerin belirlenmesi,
 • Risklerin yönetilmesi ve çözüm geliştirilmesi,
 • Duyarlılık analizi ile proje değişkenlerindeki bir değişmenin projenin karlılığı üzerindeki etkisinin hesaplanması,

7. Sonuç ve öneriler

 • Fizibilite sonuçlarının yatırım kararı alınması açısından değerlendirilmesi,
 • Fizibilite hazırlayan ekibin soğuk hava deposu için yatırımına ilişkin önerileri.

[hr]

Fizibilite çalışması yaptırmak için İletişim sayfasında yer alan Talep Formunu kullanarak bizimle bağlantıya geçiniz. >>Talep Formu