ŞIRNAK İLİ POTANSİYEL YATIRIM ALANLARI

Yatırım açısından Şırnak ilinin ekonomik analizi 

 • Ortadoğu’nun en büyük gelişme potansiyeline sahip pazarı olan Irak’a açılan Habur Gümrük kapısı Şırnak ilimiz sınırları içerisinde bulunmakta olduğundan ilde taşımacılık sektörü ileri düzeyde gelişmiştir.
 • Taşımacılık sektörünün gelişmesiyle birlikte başta Irak olmak üzere bütün Ortadoğu pazarına yönelik imalat, gıda, kimya, tekstil, turizm sektörleri büyük bir gelişme sürecine girmiş ve yaklaşık 200 milyonluk Ortadoğu Pazarına yakınlık Şırnak ilimizde yatırımcılar için çok büyük fırsatlar sunmaktadır
 • Şırnak’ı yurtiçi ve yurtdışı rotalara bağlayan havalimanı kentin ulaşım altyapısında görülmüş en büyük gelişmedir.
 • Şırnak deyince ilk olarak Cudi Dağı, Hz. Nuh’un gemisi ve Dicle Nehri akla gelmekte olup özellikle Nuh Tufanının ardından insanlığın küllerinden Cizre dolaylarında yeniden doğduğuna inanıldığı için Şırnak binlerce yıllık tarihi ile ilk devlet kuran kavimlere ev sahipliği yapmıştır ve birçok eski medeniyeti de içinde barındırmış olmasıyla turizm yatırımları için potansiyel taşımaktadır.
 • Küçükbaş hayvancılık kapsamında önemli gen kaynağına ( handani ırkı koyun ) sahiptir.
 • Yüksek yayları ve dağlık bir bölge olduğu için küçükbaş hayvancılık kapasitesi yüksektir.
 • Yaylaların bitki florası yönünden zengin olmasından dolayı arıcılık için uygunluğundur.
 • Yaygın arıcılık faaliyetlerinden dolayı paketleme tesisleri için ve markalaşma imkânları vardır.
 • İldeki linyit ve asfaltit yataklarının bolluğu ve güneş enerjisinden yararlanma imkânlarının geniş olması sebebiyle örtü altı tarıma uygundur.
 • İşgücü maliyetleri düşüktür.
 • Temiz toprak, su ve hava imkanlarının organik tarıma avantaj sağlamaktadır.

 

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK SEKTÖRÜ

 • Süt ve süt ürünleri işleme tesisi
 • Et ve et ürünleri entegre tesisi
 • Bal işleme ve paketleme tesisi
 • İçecek imalatı tesisi
 • Ekmek üretimi tesisi
 • Taze fırın ürünleri ve taze kek imalatı tesisi
 • Öğütülmüş tahıl ürünleri imalat tesisi
 • Badem ağacı yetiştiriciliği
 • Ceviz ağacı yetiştiriciliği
 • Üzüm yetiştiriciliği
 • Örtüaltı sebzecilik
 • Seracılık
 • Arıcılık
 • İpek böcekçiliği
 • Süt ve et besiciliği
 • Kültür ırkı sığır ve koyun yetiştiriciliği
 • Tavuk, hindi, ördek ve kaz yetiştiriciliği

ALTERNATİF ENERJİ

 • Güneş enerjisi yatırımları
 • Rüzgâr enerjisi yatırımları
 • Biyogaz ile mikro ve küçük ölçekli HES yatırımları
 • Jeotermal enerji yatırımları
 • Termik santral yatırımları

 MADEN

 • Asfaltit madenciliği
 • Taşocakçılığı
 • Taşkömürü madenciliği ve briketlenmesi
 • Kum ve çakıl ocakçılığı
 • Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı tesisi
 • Süsleme ve yapı taşı işlemesi tesisi
 • Kömüre dayalı sanayiler
 • Bazalt taşı işleme

 TURİZM

 • Otel, motel ve konaklama tesisi yatırımları
 • Kültür turizm yatırımları
 • Termal turizm yatırımları

 TEKSTİL

 • Şal dokumacılığı
 • Kilim dokumacılığı

 EĞİTİM

 • Okul öncesi eğitim yatırımları
 • İlkokul ortaokul ve lise yatırımları
 • Mesleki ve teknik eğitim kurumlarına yönelik yatırımlar
 • Yetişkin eğitimine yönelik yatırımlar

DİĞER SEKTÖRLER

 • Çimento fabrikaları
 • Tuğla fabrikaları
 • Lisanslı depoculuk
 • Hastane yatırımları