Proje finansmanı

yazar:

kategori:

Proje finansmanı; projeye sağlanan kredinin geri ödemesinin projenin yarattığı nakit akışı ile yapıldığı bir finansman modelidir. Uzun dönemli ve yoğun sermaye gerektiren yatırımların finansmanında kullanılan bu yöntemde projeye özgü bir şirket (SPV) kurulur ve proje için gerekli finansman bu şirkete aktarılır.

Yüksek sermaye gerektiren yatırım projelerinin finansmanı zor ve maliyetlidir. Ancak yatırım ortamının düzgün işlediği ve finans piyasalarının geliştiği gelişmiş ülkelerde proje finansmanı yaygın bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu tür ülkelerde banka ve diğer finans kuruluşları gerekli şartları taşıyan yatırım projelerine uzun dönemli kredi aktarmakta ve böylece hem yatırımcı hem de banka bu tür projelerden gelir etmekte ve sonuçta projenin gerçekleştirildiği ülke ekonomisine bir katma değer kazandırılmaktadır.

Proje finansmanı yöntemi yatırım ortamının iyileştirildiği gelişmekte olan ülkelerde de kullanılmaya başlandığı ve bu yöntem ile finanse edilen proje sayısında her yıl artış olduğu görülmektedir. Türkiye’deki duruma bakıldığında ise proje finansmanı yöntemi yerine yapılandırılmış finansman yöntemi bankalar tarafından daha çok tercih edilmektedir. Ancak yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ekonomik istikrarın gelişmesine bağlı olarak ülkemizde de uzun dönemli ve yoğun sermaye gerektiren yatırımların proje finansmanı yöntemi ile finanse edilmesinin yaygınlaşacağına inanıyoruz.

Proje finansmanı yöntemi enerji, ulaştırma, petrol&gaz, sanayi, otel, gayrimenkul, telekomünikasyon gibi sektörlerde sık olarak kullanılmaktadır.