Parke üretim tesisi yatırımı

[row]

[span9]

Zemin döşeme malzemesi olarak parke, bütün evlerde ve işyerlerinde kullanılan bir malzemedir. Uzun ömürlü olan parke, ses ve ısı izolasyonu sağlaması ile de tercih sebebi olmaktadır. Parkenin üst kısmı, şeffaf bir tabakaya sahip olması nedeniyle aşınma, leke, yanık, darbe, çizik ve ev temizliğinde kullanılan kimyasallara karşı da dirençlidir. Temizliğinin de çok kolay olması ile son yıllarda zemin döşemesinde tercih edilen bir ürün olan ahşap parkelerin de çeşitleri bulunmaktadır. Bunun yanında su geçirmez parkelerin de artık üretiliyor olması ıslak zeminlerde de parkelerin kullanımını sağlamaktadır. Çok kısa bir zaman diliminde montesinin sağlanması parke kullanımının tercih edilmesinin bir başka sebebidir. Parke ürünlerine olan talebin artması bu alanda kurulacak bir parke üretim tesisi yatırımını karlılık açısından cazip kılmaktadır.

Üretilen Ürün ve/veya Hizmetler

Parke zemin, tutkallanmış ve su geçirmez yüksek yoğunluklu elyaf plakanın etrafına çevresini saran tabakalı bir zemindir.Bu zeminler dört farklı tabakadan oluşmaktadır. Parkelerde şeffaf ve aşınmaya dayanıklı olan katman, tasarım tabakası, neme dirençli olan dolgu tabakası ve bunun ardından dengeleyici tabaka bulunmaktadır.Şeffaf, aşınmaya dayanıklı olan tabaka en üst tabakayı oluşturmaktadır. Tasarım tabakası ise parkenin gerçek görünümünü gösteren tabakadır. Dolgu tabakası parkenin kalbi olarak tarif edilir. Dengeleyici tabaka ise neme dirençli olan destek tabakası olarak adlandırılır.

Potansiyel Müşteriler

Genellikle inşaat sektöründe zemin döşemesi için kullanılan ahşap parkeler ayrıca yeni yapılan binalarda kullanılmaktadır. Ancak zemini eskimiş veya görünümü bozulmuş konut ve işyerlerinde de zemin döşemesi olarak parke tercih edilmektedir. Potansiyel müşterilere bakıldığında, bunların inşaat yaptıran müteahhitler ile birlikte dekorasyon firmaları olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında konutunun veya işyerinin zemininin artık kullanılamayacak durumda olduğunu düşünen kişiler de parke üretiminde müşteri potansiyelini oluşturmaktadır. Bunun yanında parke üreticilerinin pazar olarak yurt dışına da açıldığını söyleyebiliriz. İnşaat sektörümüzün yurt dışına açılmasıyla birlikte, dış ülkelerde inşaat yapan müteahhitlerin zemin parkelerini ülkemizden temin etmeleri de bu sektörün önünü açmaktadır. Ayrıca çeşitli ülkelere de ihracat yapılmaktadır.

İhtiyaç Duyulan Hammadde ve Yardımcı Malzemeler

Parke üretiminde ahşap kullanıldığı için, hammadde olarak ağaç öne çıkmaktadır. Bunun yanında parke ve süpürgelik de aynı malzemelerden üretilmektedir. Hammadde olarak parke yapımında yüksek yoğunluklu elyaf da kullanılmaktadır. Hammadde olarak ağacın ve elyaf dışında parke sektöründe yardımcı malzemeler de kullanılmaktadır. Parkelerde kullanılan overlay tabakanın oluşturulması için kullanılan yardımcı malzeme alüminyum oksit parçaları bulunan katmanla parkelerin çizilmesi önlenmektedir. Yine yardımcı malzeme olarak adlandırabileceğimiz kağıt film tabakası ise parkelerin desen özelliğinin verilebilmesini sağlamaktadır. Bunun yanında lif levha tabakası, balans kağıdı da parkelerde yardımcı malzeme olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında parkeler zemine yerleştirilirken altına konulan şilteler de yardımcı malzeme kalemlerindendir.

Kapasite Tahmini

Parke üretim tesisinin kapasite tahmini tesis kurulurken yapılmalıdır. Çünkü tesis kurulurken alınacak ve kurulacak makinaların üstünde kapasitede ürün elde etmek istenirse bunun imkan dahilinde olamayacağı bilinmelidir. Bu nedenle kapasite tahmini yapılarak tesisin büyüklüğü ve makinalar buna göre seçilmelidir. Ayrıca tesisin kurulma aşamasında pazar araştırması yapılarak üretilecek malzemenin satışının da düşünülmesinde yarar vardır. Üretilen ürünün çok altında bir müşteri potansiyelinin olması, tesisin giderlerinin karşılanmasında sorun yaratacağı da bir gerçek olarak zamanla karşımıza çıkacaktır.

Teknik Altyapı

Parke üretiminde teknik altyapının önemi çok büyüktür. Parke üretiminde sıkıştırma tekniği kullanıldığı için bu işi yapacak makinaların son teknoloji ile donatılması gerekmektedir. Bunun yanında yardımcı malzemelerin ürün yapımında kullanılması da teknik bir altyapının olması gerektiğinin göstergesidir. Bu ürün üretilirken makinalardan yararlanılacak olması, bu makinaların kullanımının da teknik bir aşamada olacağını gösterdiği için, kullanıcılarının da teknik altyapısının yeterli olması gerekmektedir.

Kuruluş Yeri Seçimi

Bir tesis kurulurken en önemli konulardan birisi de kuruluş yeri seçimidir. Kuruluş yerinin seçiminde önceliği ise üretimde kullanılacak malzemelerin temini oluşturmalıdır. Kullanılacak malzemelerin tesisin kurulacağı yerden çok kolay temin edilebiliyor olması gerekmektedir. Bunun yanında üretilen malzemenin müşteriye ulaştırılması için nakliyesinin de kolay olacağı bir yerin seçilmesi sağlanmalıdır. Bu iki ön koşul tesisin yapılırken yerinin seçilmesinde büyük önem taşımaktadır. Ayrıca tesisin kurulacağı arazinin yeterli büyüklükte olması ve tesisin kurulmasına elverişli olması gerekmektedir.

Önemli Maliyet Kalemleri

Parke tesisi kurulumunda, her tesisin kurulumunda olduğu gibi arazi önemli bir maliyet kalemi olarak önümüze çıkacaktır. Bunun yanında tesisin kurulumu aşamasında binaların yapımı da maliyetli bir işlem olarak görülmektedir. Bunun yanında parke üretiminde hammaddenin yanında yardımcı malzemelerin de önemli bir maliyet kalemi olarak önümüze çıkması muhtemeldir. Çünkü sözü edilen kimyasal malzemeler kolay elde edilebilen malzemeler değildir. Bunlar da maliyet kalemi olarak gider kalemi olarak gösterilmelidir. Ayrıca son teknoloji ile donatılmış olan makinaların kullanılacak olması, bu makinaların uzman kişiler tarafından kullanılmasını gerektirecektir. Bu nedenle vasıflı elemanların bordroları da önemli maliyet kalemleri arasında yerini alacaktır.

Sektör ile ilgili öne çıkan hususlar ve trendler

Parke tesisi kurulumu oldukça akıllı bir yatırımdır. Çünkü inşaat sektöründe zemin döşemesinde artık parke tercih edilmektedir. Temizliğinin kolay olması, döşemesinin de basit ve kısa zamanda yapılmasının yanında ısı ve ses izolasyonu sağlaması da zeminlerin parke ile döşenmesinde tercih sebebi olmaktadır. Bu nedenle artık yeni yapılan konut ve işyeri olarak düşünülen inşaatlarda zeminin döşenmesi için parke tercih edilmektedir. Hem görünüş bakımından mükemmel olması, parke sektörünün önemli bir sektör olmasını sağlamıştır. Bu nedenler göz önüne alındığında geleceğin inşaat sektöründe parke zemin döşemenin kaçınılmaz olduğu bir gerçek olarak karşımıza çıkmakla birlikte, parke tesisi kurmanın iyi bir yatırım aracı olacağı görülmektedir. Bu nedenle parke zemin inşaat sektöründe trend olacaktır.

Fizibilite çalışması ve raporu

Bir parke üretim tesisi yatırım öncesinde yapılacak bir fizibilite çalışması girişimci ve/veya yatırımcının yatırım sürecinde daha doğru kararlar almasını sağlayacak ve böylece hem yatırım döneminde hem de işletme döneminde önemli kazınmlar elde edilmesini sağlayacaktır.

>> Parke üretim tesisi yatırım için yapılması gereken fizibilite çalışmasının içerdiği konu başlıklarını görmek için lütfen tıklayınız…

[hr]

[/span9]

[span3]

Türkiye’ye 2016 yılında 12.2 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldi

[hr]

Hızlı büyüyen pazarlar: fırsatları farketmek/

[/span3]

[/row]