otomobil bayi yatirim

Otomobil bayiliği yatırımı için fizibilite çalışması

yazar:

kategori:

Ekonomik gelirdeki artışa bağlı olarak son yıllarda otomobile olan talep hızla yükselmektedir. Talepteki bu artış hem araç satışlarından hem de yetkili servis hizmetlerinden elde edilen geliri artırmaktadır. Bu durum otomobil bayiliği için yapılacak yatırımın ticari karlılığını artırmaktadır. Ancak bu alanda yapılacak yatırımın karlılığı birçok faktöre bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu nedenle doğru bir yatırım kararı almak ve yatırımdan istenen getiriyi elde etmek için yatırım öncesinde mutlaka bir ön fizibilite ve/veya detaylı fizibilite çalışması yapmak gerekir.

Otomobil bayiliği için fizibilite çalışmasının kapsamı

Otomobil ve hafif ticari araç satış ve servis bayiliği yatırımına yönelik hazırlanacak bir fizibilite raporu aşağıdaki başlıkları içerir:

1. Sektörel değerlendirme

Türkiye’deki motorlu taşıtlar pazarının genel değerlendirmesi yapılır. Daha sonra binek ve hafif ticari araç sektöründe arz ve talep durumu; sektörün büyüme potansiyeli; sektördeki rekabet durumu; tüketici eğilimleri; araç markalarının pazar payları; dağıtım ağının satış ve pazarlama açısından değerlendirmesi; yatırım için en uygun araç markasının belirlenmesi; kuruluş yeri için seçimi; pazar payı ve talep tahmini; kapasite seçimi; fiyatlama modeli; satış ve pazarlama stratejileri ve diğer hususlar ele alınır.

2. Hukuki değerlendirme

Tabi olunan mevzuat ve yükümlülükler; alınması gereken izin ve ruhsatlar; ana distribütör ile yapılacak sözleşme koşulları; sözleşme sonrası hukuki riskler vb. diğer hususlar açısından yatırımın değerlendirmesi yapılır.

3. Teknik değerlendirme

Bu bölümde; belirlenen kuruluş yerinde ve belirlenen kapasitede bir araç satış ve servis bayiliği kurmak için ihtiyaç duyulan kapalı ve açık alan; showroom, yetkili servis, ofis gibi bölümlerin teknik özellikleri; yetkili servis için ihtiyaç duyulan mekanik, boya ve kaporta çalışma istasyonu sayısı; servis bölümü için ihtiyaç duyulan makine ve ekipman; ofis ve showroom için gerekli mobilya ve IT ekipmanı; ihtiyaç duyulan personel; kurulacak işletmenin organizasyon yapısı ve diğer ilgili diğer teknik hususların değerlendirmesi yapılır.

4. Mali (finansal) değerlendirme

Mali değerlendirme kapsamında; başlangıç ve işletme gider kalemlerinin ve maliyetlerinin belirlenmesi; satış ve servis bayiliği kurulması için ihtiyaç duyulan başlangıç sermayesinin belirlenmesi; finansal kaynak planlamasının yapılması; gelir tablosu ve nakit akış tablosunun hazırlanması; yatırımın net bugünkü değerinin, iç karlılık oranının ve geri ödeme süresinin hesaplanması ve diğer mali hususların analizi ve değerlendirilmesi yapılır.

4. Risk değerlendirmesi

Belirsizlikler karşısında risklerin ne olduğu ve bu risklerin nelere karşı duyarlı olduğu yani fizibilite sonuçlarının hangi etkenlere karşı duyarlı olduğu belirlenir. Belirlenen risklerin yönetilmesine ilişkin çözüm önerileri geliştirilir. Örneğin ekonomik durgunluk durumunda araç talebinin düşmesi, yatırımın net bugünkü değerini hangi oranda etkilediği belirlenir.

5. Sonuç ve öneriler

Bu bölümde fizibilite çalışması ile elde edilen sonuçlar, yatırım kararı açısından değerlendirilir ve otomobil satış ve servis bayiliği almak isteyen girişimci ve/veya yatırımcıya öneriler sunulur.

[hr]

Fizibilite çalışması yaptırmak için İletişim sayfasında yer alan Talep Formunu kullanarak bizimle bağlantıya geçiniz. >>Talep Formu