Ön fizibilite

yazar:

kategori:

Ön fizibilite çalışmasının tanımı ve kapsamı ile ilgili kabul edilen net bir tanım yoktur. Bu nedenle fizibilite çalışması öncesinde yapılan her çalışma bir ön fizibilite çalışması olarak kabul edilebilir.

Ön fizibilite çalışmasının kapsamı, işin niteliğine ve ilgili sektörün özelliğine göre değişiklik gösterir. Fizibilite çalışmasının tüm başlıklarını içerecek şekilde detay içermeyen bir ön fizibilite çalışması olabileceği gibi tam bir fizibilite çalışması başlıklarının sadece bir kısmını içeren bir ön fizibilite çalışması da yapılabilir.

Aşağıdaki durumlarda ön fizibilite çalışmasına başvurulabilir:

  • Normal bir fizibilite çalışması yapmak hem zaman alıcı hem de yüksek maliyetli ise ön fizibilite çalışması yapılır. Bu tür durumlarda bir ön fizibilite yaparak yatırım konusu iş için tam bir fizibilite çalışması yapmaya değer olup olmadığı araştırılır ve yapılması gereken fizibilite çalışmasının kapsamı belirtilir. Eğer ön fizibilite çalışmasının sonucu olumlu çıkarsa normal fizibilite çalışması aşamasına geçilebilir. Özellikle doğal kaynaklar gibi belirli sektörlerde fizibilite çalışması yapmak hem zaman alıcı hem de yüksek maliyetlidir. Bu nedenle bu tür sektörlerde ön fizibilite çalışması yapmak/yaptırmak yaygın olarak başvurulan bir yöntemdir.
  • Birden çok yatırım fikri seçeneği mevcut söz konusu ise ve sadece biri için yatırım kararı verilecek ise her bir yatırım fikri için bir  ön fizibilite çalışması yapılarak hangisi için detaylı fizibilite yapılması gerektiğine karar verilir.
  • Yatırım fikrinin detaylı bir analiz gerektirip gerektirmediğinin tespit edilmesi için ön fizibilite çalışması yapılır.
  • Potansiyel girişimci ve yatırımcıların bir yatırım fırsatı hakkında bilgilendirilmesi amacıyla ön fizibilite çalışması yapılabilir. Ülkemizde son yıllarda özellikle Kalkınma Ajansları herhangi bir sektördeki yatırım fırsatları için ön fizibilite hazırlamakta ve girişimci ve yatırımcılar ile paylaşarak onları yatırım yapmaya teşvik etmektedir.