Özel öğrenci yurdu yatırım fizibilitesi

[row]

[span9]

Son yıllarda yüksek öğretim kurumu sayısının ve buna paralel olarak bu kurumlarda okuyan öğrenci sayısının hızla yükselmesi bu kurumlarda okuyan öğrencilerin konaklama taleplerinde bir artışa neden olmuştur. Özellikle özel ünivesite sayısının artması, devlet yurtlarından daha iyi koşullara sahip özel yurtlara olan talebi artırmıştır. Bu talebi karşılamak için özel öğrenci yurdu veya yurt konseptine sahip konaklama tesisi yatırımlarına olan ilginin de arttığı gözlemlenmektedir.

Talep tahmini

Kurulması planlanan öğrenci yurdu için bölgedeki toplam talep tahmin edilir. Bunun için bölgede yer alan öğretim kurumu sayısı, öğrenci sayısı, yurt sayısı ve kapasitelerine ilişkin istatistiklerden talep tahmini yapılır ve pazar payı bulunur.

Bir yüksek öğretim öğrenci yurdu kurmayı düşünüyorsanız, hedeflenen bölgedeki yükseköğretim kurumu sayısını ve bu kurumlara giden öğrenci sayısını bulunuz. Bu toplam talebi belirtmektedir. Bu talebi karşılayan bölgedeki devlet yurdu sayısı, özel yurt sayısı ve bunların kapasiteleri bulunarak pazardan aldıkları pay tahmin edilir. Geri kalan öğrencilerin konaklama ihtiyaçları çoğunlukla kiralık evler ile karşılanmaktadır. Ancak kiralık ev konaklamasının hem fiyat hem de yöntem olarak öğrenci açısından birçok dezavantajı bulunmaktadır. Bu nedenle Bu nedenle bu alanda önemli bir arz eksikliği veya talep fazlalığının mevcut olduğu söylenebilir.  

Öğrenci yurdu için lokasyon seçimi

Lokasyon seçiminde dikkate alınan kriterler aşağıdaki gibidir:  

 1. Toplu taşıma imkanlarının fazla olması (metro, otobüs, minibüs vs.)
 2. Üniversitelere yakınlık
 3. AVM’lere yakınlık
 4. Havaalanına yakınlık

Öğrenci yurdu için gelir kaynakları

Öğrenci yurdunun ana gelir kaynağı konaklama hizmetinden elde edilen gelirdir. Diğer gelirler ise kafe, restaurant, çamaşır yıkama, taşıma gibi hizmetlerden elde edilen yan gelirlerdir.

Öğrenci yurdu yatırım maliyeti

Öğrenci yurdu  yatırımında toplam yatırım tutarı projenin konseptine, yurdun kurulduğu bölgeye, yurdun kapasitesine ve diğer birçok parametreye göre değişmektedir. Bir öğrenci yurdu yatırımında ana maliyet kalemleri; arsa maliyeti, bina yapım maliyeti, mobilya ve ekipman maliyetleridir. 

Kapasite seçimi

Öğrenci yurdu için ana kapasite faktörleri; öğrenci sayısı ve oda sayısıdır. Kapasitenin gerçekçi bir şekilde tahmin edilmesi gerekir. Fizibiltie çalışması aşamasında öncelikle hedeflenen bölgedeki eğitim kurumu sayısı, öğrenci sayısı, gelecekte yeni yapılacak eğitim kurumu sayısı, tek veya çift vasıta ile ulaşım sağlanabilecek eğitim kurumları, hedef bölge içerisinde yer alan öğrenci yurdu sayısı vb. faktörler dikkate alınarak en uygun pazar payı tahmin edilir ve bu pazar payını karşılayabilecek bir yurt kapasitesi belirlenir.

Öğrenci yurdu yatırımı ile ilgili haberler

>> Turizmdatabank’ın hazırladığı “Turizm Yatırımlarında Yeni Trendler Araştırması”na göre Türkiye’de hızla artan öğrenci yurdu açığı ve turizm sektöründeki kriz yatırımcıları farklı alanlara yöneltti. Turizm ve konaklama sektöründeki çok sayıda yatırımcı lüks otel yatırımlarını şehir merkezlerinde yoğun talep gören öğrenci yurdu yatırımlarına çevirdi. >>Haberin devamı…

Öğrenci yurdu ile ilgili mevzuat

 • Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği
 • Öğrenci yurtlarına ruhsat verme yetkisi 6 Mayıs 2017 öncesinde belediyeler tarafından verilmekte idi. Ancak, 6 Mayıs 2017’de yayımlanan Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği ile öğrencilere yönelik her türlü barınma hizmetini veren işletmelerin açılması, işletilmesi ve denetlenmesi yetkisi Milli Eğitim Bakanlığına verilmiştir.
 • Yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı aldığı halde öğrenci barındırma hizmeti veren öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları, öğrenci stüdyo daireleri gibi çalıştırılan yerlerden bir ay içinde il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne müracaat etmeyenler valilikçe kapatılacak. Kurumlarla ilgili tüm işlemlerin gerçekleştirilmesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’nde (MEBBİS) oluşturulan e-Yurt Modülü kullanılacak.
 • Mayıs 2017’de yürürlüğe giren Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğine göre barına hizmeti sunan altyapılar dört farklı şekilde tanımlanmıştır:
  • Öğrenci yurdu: Bir binadan veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binadan oluşan, yatakhaneleri, ortak kullanım alanları bulunan ve toplu hizmetlerin sunulduğu kurumu,
  • Öğrenci pansiyonu: Ortaöğretim kurumları ve yükseköğrenim öğrencileri için bağımsız bir bina veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binadan oluşan en az bir ay olmak üzere barınma hizmetlerinin sunulduğu kurumu,
  • Öğrenci apartları: Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti vermek amacıyla açılmış, bağımsız girişi bulunan bir veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binadan oluşan ve bağımsız her dairesinde birden fazla odası bulunan kurumu,
  • Öğrenci stüdyo daireleri: Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti vermek amacıyla bir ana taşınmazın 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre bağımsız bölümlerinde öğrencilerin barındığı ve bazı hizmetlerin ortak sunulabildiği kurumu,

Özel öğrenci yurdu yatırımı için fizibilite raporu

Özel öğrenci yurdu için bir yatırım kararı alabilmek için öncelikle detaylı bir fizibilite çalışması yapılarak uygun kuruluş yeri, yurdu kapasitesinin ve hedef kitlenin belirlenmesi gerekir ve yatırım tutarının belirlenerek yatırımın karlılığına ilişkin analizlerin yapılması gerekir.

Fizibilite çalışması için bizimle bağlantıya geçiniz. 

[hr]

[/span9]

[span3]

Oteller öğrenci yurduna dönüşüyor

[hr]

Hızlı büyüyen pazarlar: fırsatları farketmek

[/span3]

[/row]