KIRIKKALE İLİ POTANSİYEL YATIRIM ALANLARI

Yatırım açısından Kırıkkale ilinin ekonomik analizi

 • Kırıkkale sahip olduğu sanayi birikimi, altyapısı ve uygun yatırım ortamı, coğrafi konumu, büyüyen ekonomisi, sürekli gelişen ulaşımı, lojistik merkezi olma potansiyeli, nitelikli ve rekabetçi işgücü̈, sektörel – bölgesel düşük vergileri ve teşvik olanakları ile yatırımcılar için bir cazibe merkezidir.
 • Kırıkkale; sosyo ekonomik gelişmişlik endeksine göre en gelişmiş 33 üncü , CNBC-e BUSINESS Dergisinin (Ekim 2008) sayısında yayımlanan “Türkiye’nin En Yaşanabilir İli Hangisidir?” araştırmasına göre 81 vilayet arasında 7 nci sıradadır.
 • Kırıkkale il merkezi kamu ağırlıklı sanayi şehri olup, diğer ilçe merkezleri ve kırsal kesimin ekonomik yapısı tarıma dayalı olup imalat sanayi kamuya ait büyük işletmelerin yanında, özel sektöre ait küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır.
 • İlin Başkente uzaklığının 77 km. olmasının ve 46 ilin ulaşımının (karayolu, demiryolu) kavşak noktasında olması ilde üretilen ürünlerin nakliye ve pazarlanması açısından büyük avantaj sağlamaktadır.
 • İl hayvancılık sektörü açısından önemli olan çayır ve mera varlığına sahiptir.
 • Birim alandan katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi için yeterli ve havza karakterli arazi varlığı bulunmakta olup Organize sanayi bölgelerinin bulunması, ilde üretilen meyvelerin soğuk hava depolarında muhafaza edilip pazarlanabilmesi, ulaşımın kolaylığı ve işçilik maliyetlerinin düşük olması yatırımcılar büyük avantaj sağlamaktadır.
 • İlde havza karakterli doğal yapının ve organik tarıma elverişli temiz toprakların olması ile birlikte özellikle bu alanlara Ankara’dan yapılacak günü birlik gezilerle İlde Agroturizmin canlandırılması yeni yatırım fırsatları yaratacaktır.
 • Mavi akım doğalgaz boru hattı, TÜPRAŞ Petrol Rafinerisi, HES Potansiyeli ve Mevcut Barajlar, Enterkonnekte Sisteme Yakın Bağlantı ile enerji koridoru konumunda olması yapılacak yatırımlar için avantajlıdır.
 • Makine, savunma, petrol, yalıtım, gıda ve mobilya ağırlıklı sanayi yapısı, 5 büyük ölçekli fabrika ile Türkiye’nin savunma alanında belkemiği ve Türkiye’nin ilk ve tek silah ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulma aşamasında olan ilidir.

 

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK SEKTÖRÜ

 • Süt ve süt ürünleri işleme tesisi
 • Et ve et ürünleri işleme tesisi
 • Çerezlik ayçiçeği işleme tesisi
 • Salça üretimi tesisi
 • Konserve üretimi tesisi
 • Üzüm türevi mamulleri( şarap, pekmez ve üzüm suyu vb) üretim tesisi
 • Dondurulmuş gıda imalat tesisi
 • Çerezlik ayçiçeği yetiştirilmesi

 ALTERNATİF ENERJİ

 • Rüzgar enerjisi yatırımları
 • Biyomas enerjisi yatırımları

 TURİZM

 • Otel butik otel motel ve konaklama tesisi yatırımları
 • Kültür turizmi yatırımları

HİZMET

 • Hastane yatırımları
 • Öğrenci yurtları yatırımları
 • Soğuk hava depoları
 • Lisanslı depoculuk / depoculuk hizmetleri

 EĞİTİM

 • Okul öncesi eğitim yatırımları
 • İlkokul ortaokul ve lise yatırımları
 • Mesleki ve teknik eğitim kurumlarına yönelik yatırımlar
 • Yetişkin eğitimine yönelik yatırımlar

 DİĞER SEKTÖRLER

 • Lojistik yatırımları
 • Makine ve mobilya üzerine yatırımlar
 • Savunma sanayi yatırımları
 • Kimya endüstrisi yatırımlar
 • Petrol ve dolum tesisi
 • Yapı kimyasalları üretim tesisi
 • Yapı yalıtım malzemeleri üretim tesisi
 • Mono blok teker üretimi tesisi
 • Gaz beton üretimi tesisi