Kategori: Genel konular

 • Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM)

  Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM)

  yazar:

  kategori:

  Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (Weighted Average Cost of Capital – WACC), bir firmanın yatırım ve faaliyetlerini finanse etmek için çıkardığı tahvil, banka kredileri ve özsermaye gibi çeşitli finansal yükümlülüklerin ağırlıklı ortalama maliyetini ifade eder. Yatırım projelerinin değerlendirmesinde; bir projenin hangi tür fonla finanse edildiğine bakılmaksızın ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti kullanılmaktadır.  AOSM = Ağırlıklı öz sermaye…

 • Fizibilite danışmanlığı

  Fizibilite danışmanlığı

  yazar:

  kategori:

  Herhangi bir alanda yatırım yapmak hem zaman hem de parasal açıdan kaynak tahsisi yani sermaye harcaması gerektirir. Başarısız yatırımlar gereksiz yere kaynak harcaması demektir. Bu nedenle bir yatırım yapmadan önce yatırım fikrinin veya projesinin fizibil olup olmadığını belirlemek için mutlaka iyi bir fizibilite çalışması yapmak gerekir. İyi bir fizibilite çalışması ise alanında uzman ve deneyimli…

 • Yatırımlarda kuruluş yeri seçimi

  Yatırımlarda kuruluş yeri seçimi

  yazar:

  kategori:

  Üretime yönelik işletmeler açısından kuruluş aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlara aşağıda sıralanmıştır: İşletme büyüklüğünün ve üretim kapasitesinin seçimi, Üretim teknolojisinin ve yönteminin seçimi, Kuruluş yerinin seçimi. Kuruluş yeri açısından işletmeler üç kategoride sınıflandırılabilir: Hammadde kaynağına dönük işletmeler: Demir-çelik fabrikası, kömür işletmesi, alüminyum ve çimento fabri­kası genellikle bu gruptaki işletme türlerdir. Kullandıkları çok fazla hacimli hammadde…

 • Fizibilite çalışması raporu ve iş planı farkı

  Fizibilite çalışması raporu ve iş planı farkı

  yazar:

  kategori:

  Fizibilite raporu, bir iş fikrinin  yapılabilirliğini konu alan çalışmadır. İş planı ise yapılmasına karar verilen bir işin nasıl ve hangi yöntemler ile yapılmasını konu alan bir planlama çalışmadır. İçerdiği konular ve başlıklar açısından birbirine benzeyen fizibilite çalışması ve iş planı çoğu kişi tarafından birbiri ile karıştırılmaktadır. Oysa amaç, zaman, kapsam ve ürettiği sonuçlar açısından bu…

 • Proje finansmanı

  Proje finansmanı

  yazar:

  kategori:

  Proje finansmanı; projeye sağlanan kredinin geri ödemesinin projenin yarattığı nakit akışı ile yapıldığı bir finansman modelidir. Uzun dönemli ve yoğun sermaye gerektiren yatırımların finansmanında kullanılan bu yöntemde projeye özgü bir şirket (SPV) kurulur ve proje için gerekli finansman bu şirkete aktarılır. Yüksek sermaye gerektiren yatırım projelerinin finansmanı zor ve maliyetlidir. Ancak yatırım ortamının düzgün işlediği…