Hukuki fizibilite

yazar:

kategori:

Aşağıdaki durumlarda hukuki fizibiliteye ihtiyaç duyulmaktadır:

  • Şirket birleşme ve devralmalarında özellikle de alıcı açısından firmanın sahip olduğu hukuki yükümlülüklerin ve risklerin belirlenmesi amacıyla hukuki analiz çalışması yapılması gerekir.
  • Yeni bir şirket kurulduğunda veya yeni bir proje/yatırım başlatıldığında paydaşlar ile imzalanan her sözleşmenin getirdiği yükümlülükler ve riskler mevcuttur. Tüm bunların bilinmesi ve önlem alınması gerekir.

Hukuki analiz raporları, işbirliği yaptığımız partner hukuk büroları ile birlikte hazırlanmaktadır.