Gıda ve İçecek Sektörü

Gıda ambalajı üretim tesisi yatırımı

WPO verilerine göre dünya ambalaj sektörünün pazar büyüklüğü hızlı bir şekilde artmaktadır. Ambalaj sektörü üretiminin yaklaşık yarısı da gıda ve içecek ürünlerinden oluşmaktadır. Türkiye için de benzer bir durum söz konusudur. Gıda ambalajının sektörel payının giderek arttığı durumu da göz önüne alındığında gıda ambalaj ürünlerine olan yurt için ve yurt dışı talebin önümüzdeki yıllarda artarack devam edeceği söylenebilir. Bu hızlı talep artışı ve diğer faktörler dikkate alındığında gıda ambalajına yönelik bir üretim tesisi kurmak oldukça karlı bir yatırım olarak görünmektedir.

Ambalajlı su dolum tesisi yatırımı

Türkiye ambalajlı su sektöründe istikrarlı bir büyüme görülmektedir. Büyüyen pazarda yabancı oyuncuların da payı giderek artmaktadır. Rekabetin yüksek olduğu ve ihracat potansiyelinin giderek arttığı sektörde yatırım yapmak için yeterli debiye sahip bir su kaynağı birinci şarttır.

Soğuk hava deposu yatırımı

Meyve ve sebze üretimindeki artış, yaş meyve ve sebzede hasat sonu kayıpların önlenmesi, meyve ve sebzenin istenen şartlarda saklanması, ihracat amaçlı gıda ürünlerinin saklanması gibi faktörler son yıllarda soğuk hava depolarına olan talebi artırmış ve birçok girişimci bu alanda yatırımda bulunmuştur. Devletin bu alanda sağladığı hibe ve düşük faiz desteği ve yatırımın kısa sürede kendini finanse etmesi soğuk hava deposu yatırımını girişimciler açısından cazip kılmaktadır.

Süt işleme tesisi yatırımı

Süt ve süt ürünleri sağlıklı beslenme açısından önemli bir yere sahiptir. Şehirleşme, yaşam tarzındaki değişiklik ve tüketici taleplerindeki değişim bu sektörde hem ürün çeşitliliğini artırmış hem de talebi daha yüksek düzeylere çıkarmıştır. 2016 yılında 370 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen ihracatın ise önümüzdeki yıllarda artması beklenmektedir. Ürün çeşitliği, düşük maliyet, hammadde temini gibi avantajlar kullanılarak bu sektörde yatırım yapılabilir.

Makarna fabrikası yatırımı

Dış talebin oldukça yüksek olduğu ve makarna hammaddesi olan durum buğdayının temini açısından herhangi bir sıkıntının olmadığı makarna sektöründe bir makarna fabrikası kurarak iç ve dış piyasaya makarna satışı yapmak karlılık açısından cazip bir gıda yatırımıdur.

Meyve ve sebze konsantresi üretim tesisi yatırımı

Meyve/sebze suyu üretiminde kullanılan bir ara ürün olan konsantre, hem yurt içinde hem de yurt dışında talebi oldukça yüksek olan bir üründür. Potansiyel müşterilerin çoğunlukla meyve/sebze suyu üreticileri olduğu ve meyve ve sebze suyu tüketiminin giderek arttığı dikkate alındığında konsantreye olan talebin gelecek yıllarda artacağı ve bu nedenle konsantre üretim tesisi yatırımlarının karlılık açısından iyi bir fırsat olduğu değerlendirilmektedir.

Balık işleme tesisi yatırımı

Türkiye, deniz ürünlerini 80 ülkeye ihraç ediyor. Su ürünleri açısından hedef sektörlere coğrafi yakınlık Türkiye’ye önemli avantajlar kazandırmaktadır. Su ürünleri üretim sektörü sürekli gelişen Türkiye’nin bu ürünleri işleme sektörü de daha yüksek bir artış oranı ile gelişmektedir. Balık üretim sektöründe elde edilen ürünlerin işlenerek farklı çeşitlerde ve depolanarak talep edilen zamanda tüketiciye sunulmasını amaçlayan bir işleme tesisi kurulması oldukça yatırım açısından cazip bir fırsat niteliği taşımaktadır.

Türkiye Gıda ve İçecek Envanteri 2016 yayımlandı.
Soyyiğit Gıda, ihracat için ülkelerin damak tadına uygun üretim gerçekleştiriyor