Fizibilite raporu kim tarafından hazırlanır?

yazar:

kategori:

Herhangi bir iş fikri veya bir yatırım projesi için kapsamlı bir fizibilite raporu hazırlanması sürecinde farklı alanlarda uzman kişilerin birbiri ile işbirliği içerisinde çalışması gerekir. Bir fizibilite çalışmasında yer alması gereken uzmanlar ve sahip olması gerekli nitelikler aşağıda belirtildiği gibidir:

  1. Ekonomist: Projeye konu yatırımın ait olduğu ana ve alt sektörün arz ve talep durumunu, gelişme potansiyelini, sektördeki rakiplerin durumunu bilen ve benzeri konularda gerekli ekonomik ve pazar analizlerini yapabilecek en az bir uzman,
  2. Teknik uzman: Proje konusu ürün/hizmet için ihtiyaç duyulan tesis, üretim süreci, üretim teknolojisi ve benzeri konularda teknik bilgisi ve deneyimi olan en az bir uzman,
  3. Mali uzman: Projenin finansman ihtiyacının belirlenmesi ve proje gelirlerinin anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmasına yönelik gelir/gider analizi, nakit akımı, yatırımın geri ödemesi, karlılık endeksi ve benzeri finansal analizleri yapabilecek bir uzman.
  4. Hukuki danışman: Projenin tabi olduğu mevzuat, sektörün genel mevzuatı, projenin başlaması ve işletmeye alınması için gerekli izin ve ruhsatlar, çevresel yükümlülükler, proje için devletin sağladığı teşvik ve destekler, yatırım döneminde imzalanacak sözleşmelerin hukuki boyutu hakkında bilgi sahibi bir uzman.

Fizibilite çalışmasına konu olan yatırıma bağlı olarak da tüm bu uzmanların aralarında işbirliği içerisinde çalışması gerekir.