Fizibilite danışmanlığı

yazar:

kategori:

Herhangi bir alanda yatırım yapmak hem zaman hem de parasal açıdan kaynak tahsisi yani sermaye harcaması gerektirir. Başarısız yatırımlar gereksiz yere kaynak harcaması demektir. Bu nedenle bir yatırım yapmadan önce yatırım fikrinin veya projesinin fizibil olup olmadığını belirlemek için mutlaka iyi bir fizibilite çalışması yapmak gerekir. İyi bir fizibilite çalışması ise alanında uzman ve deneyimli kişiler tarafından yapılmalıdır. Eğer yatırım yapmayı düşündüğünüz alanda bir uzmanlığınız yok ise veya fizibilite için yeteri kadar zaman ve bilgiye sahip değilseniz fizibilite danışmanlığı almak en uygun seçeneklerden biridir.

Fizibilite çalışması

Fizibilite çalışması, bir yatırımın yapılabilir veya başarılabilir olup olmadığını, hangi şartlarda başarılabilir olacağını belirlemek için yapılacan araştırmalar ve analizler bütünüdür. Fizibilite çalışması kapsamında pazar araştırması yapılarak piyasada yeteri kadar talep olup olup olmadığını, teknik açıdan uygulanabilir olup olmadığını, ekonomik açıdan faydalı olup olmadığını, finansal açıdan karlı olup olmadığını vb. hususları öğrenir ve elde edilen sonuçlar çerçevesinde yatırım projesi hakkında olumlu veya olumsuz bir karar alır.

Fizibilite danışmanlığı girişimci ve/veya yatırımcının kendisi tarafından yapılabildiği gibi bu alanda uzman bir kuruluşa yaptırılabilir. Fizibilite danışmanlığı veren kişi ve kuruluş, fizibilite çalışmasının tarafsız bir şekilde yürütmeli ve tüm verilere dayalı bir çalışma yürüterek sonuçlar üretmelidir. Elde edilen sonuçların yatırım projesi için bir karar aldırabilecek nitelikte olması gerekir.

Fizibilite raporuna ne zaman ihtiyaç duyulur?

  • Yatırım kararı almada: Herhangi bir proje için doğru bir yatırım kararı almadan önce konunun uzmanları tarafından hazırlanan detaylı bir fizibilite çalışmasına ihtiyaç vardır.
  • Yatırım için finansmanı başvurusu: Banka vb. finansal kuruluşlar kredi başvurularında yatırımcıdan,  yatırım projesine ilişkin  tarafsız bir şekilde hazırlanmış detaylı bir fizibilite raporu talep ederler.
  • Teşvik ve destek başvurusunda: Devletin girişimci ve yatırımcılara sağladığı teşvik ve desteklerden faydalanabilmek için planlanan yatırıma ilişkin fizibilite çalışması yapılması gerekir.
  • Yatırımcı ortak arayışında: Yeni bir yatırım için fizibilite raporu, mevcut bir yatırım için ise değerleme (due diligence) raporu hazırlanması ve potansiyel yatırımcı ortaklar ile paylaşılması gerekir.