ERZURUM İLİ POTANSİYEL YATIRIM ALANLARI

Yatırım açısından Erzurum ilinin ekonomik analizi

 • Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Erzurum ili, Kafkaslar ve İran üzerinden Rusya ve Orta Asya’ ya açılan, Doğu Karadeniz limanlarını(Trabzon, Rize, Hopa limanları)  Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine bağlayan yolların kesiştiği bir ticari kavşakta yer almaktadır. Kara, hava ve demiryolu gibi ulaşım unsurları gelişmiştir.
 • Birbirinden farklı 3 tarım havzasına (Çoruh-Karasu Aras-Van Gölü havzaları) sahiptir ve bunlar ilin üretim deseninin çeşitliliği konusunda avantaj oluşturmaktadır. Bu avantaj sayesinde hayvancılık, tarla ziraatı ve meyvecilik konularındaki yatırımlar için önemlidir.
 • Tarım, gıda ve hayvancılık konularında oldukça iyi düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olan Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi gibi pek çok fakülteyi bünyesinde barındıran köklü bir üniversite olan Atatürk Üniversitesi ile 2010 yılı itibariyle kurulan Erzurum Teknik Üniversitesi bilginin kaynağından temini hususunda önem arz etmektedir.
 • Erzurum genç, eğitimli ve yeterli iş gücü olanaklarına sahiptir.
 • Yatırım için gerekli arsa ve arazi gibi taşınmazlar, büyüklük açısından elverişli ve kiralama veya satış bedelleri özellikle sanayileşmiş illere ve arazi büyüklüğü bakımından sınırlı illere göre oldukça avantajlıdır.
 • Türkiye’nin 4. büyük ili olan Erzurum; yüzölçümü ve mera alanlarının genişliğinin yanı sıra, gerek meraların ülkemizin diğer bölgelerine oranla daha az tahrip olması ve çok fazla kimyasal kirliliğe maruz kalmamış olması gibi önemli avantajlara da sahip olup arıcılık açısından da önem arz eden zengin florası dikkat çekicidir.
 • Kültür balıkçılığı açısından değerlendirilebilecek akarsu gibi yerüstü su kaynakları mevcuttur.
 • Ayrıca il, termal kaynaklar açısından da oldukça zengindir. Termal kaynaklar seracılık ve tarımsal yapılar için uygun potansiyele sahiptir.
 • Hayvancılık sektöründe önde gelen İllerden olan Erzurum, hayvan varlığı açısından zengin olmakla birlikte, bunun üzerinde potansiyele de sahiptir.
 • Kimyasal gübre ve ilaç kullanımının asgari düzeyde olması hatta bazı bölgelerde hiç olmaması toprakların ve doğanın korunması ile birlikte organik tarım açısından avantaj sağlamaktadır.

Gıda, tarım ve hayvancılık sektörü

 • Et ve süt işleme ve ambalajlama tesisi
 • Et ve süt ürünleri üretimi tesisleri
 • Hazır su paketleme tesisleri
 • Yem bitkileri yetiştiriciliği ve üretimi tesisleri
 • Organik Tarım ve Hayvancılık
 • Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı
 • Büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
 • Arıcılık
 • Balıkçılık
 • Seracılık
 • Soğuk hava deposu hizmetleri
 • Lisanslı depoculuk

Madencilik

 • Oltu taşı işletmeciliği
 • Bakır, molibden, krom ve civa madenlerinin değerlendirilmesi
 • Tuğla, kiremit ve perlit rezervlerinin değerlendirilmesi
 • Kuyumculuk

Alternatif enerji

 • Güneş enerjisi santralleri kurulumu
 • Doğalgaz
 • Rüzgâr enerjisi santralleri kurulumu
 • Jeotermal enerji değerlendirme yatırımları

Turizm

 • Kırsal turizm yatırımları

İnşaat

 • Isıcam, çimento, hazır beton, kiremit, briket, tuğla, karo, parke taşı, kaldırım taşı, büz, mermer vb. ürünleri üreten işletmeler
 • İnşaat sektörünü canlandıracak projeler
 • Kentsel dönüşüm projeleri yatırımları

İmalat sanayi

 • Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı
 • Fabrikasyon metal ürünleri imalatı
 • Modüler mobilya imalatı
 • Tekstil ürünleri imalatı
 • Matbaacılık faaliyetinde bulunan işletmeler
 • Boya, sabun, deterjan ve diğer temizlik ürünlerini üreten işletmeler
 • Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı
 • Metal döküm üzerine üretim yapan işletmeler

Hizmet sektörü

 • Otel ve işletmeciliği yatırımları
 • Hastane yatırımları
 • Huzurevi yatırımları
 • Öğrenci yurtları yatırımları

 Eğitim sektörü

 • Okul, özel okul, kreş, vb. eğitime ilişkin yatırımlar
 • Üniversite, yüksekokul yatırımları
 • Yetişkin eğitimine yönelik yatırımlar

Faydalı dokümanlar: