Enerji

Güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı

Son yıllarda Türkiye’de en çok yapılan yatırım türlerinden biridir. İlk yatırımı yüksek olmasına rağmen işletme dönemi giderlerinin düşük olması ve üretilen enerjinin devlet tarafından alım garantisinin olması bu yatırım cazip ve önemli kılan temel faktörlerdendir. Türkiye’nin sahip olduğu güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olması ve enerji ihtiyacının giderek artması hususları dikkate alındığında  yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim santralleri, yatırım açısından sürekli olarak ön planda yer alacaktır.

Rüzgar enerjisi santrali (RES) yatırım

Rüzgar potansiyelinin yüksek olduğu bölgelerde Türkiye’nin birçok büyük firmasının rüzgar enerji santrali kurduğu önde gelen yatırım türlerinden biridir. Kısa süre içerisinden kendini finanse etmesi, üretilen enerjinin alım garantisinin olması, bankaların bu santrallere kredi vermede istekli olması ve Türkiye’nin enerji arz sorunu gibi faktörlerden dolayı girişimci ve yatırımcılar tarafından oldukça ilgi gören bir yatırım niteliğine sahiptir.

Biyogaz enerjisi santrali yatırım

biyogaz enerji santrali yatırımı

Türkiye’nin enerji ihtiyacının en az %12’si biyogazdan elde edilebilir. Sahip olduğu bu potansiyel, çevreye olan pozitif katkısı, yenilenebilir enerji olması, üretilen enerjiye devletin sağladığı enerji alım garantisi, enerji dışında yan ürün olarak organik gübre elde edilmesi, hammadde olarak kullanılan atıkların maliyetinin çok düşük olması gibi hususlar biyogaz enerji üretim santrali yatırımlarını oldukça karlı ve önemli kılmaktadır.

Enerji verimliliği yatırımı

Enerji verimliği

Yüksek düzeyde enerji tüketen tüm işletmeler ve binalar için enerji yüksek maliyetli girdilerden biridir. Tüketilen enerji miktarı arttıkça sahip olunan tasarruf potansiyeli da artmaktadır. Sahip olunan bu enerji tasarruf potansiyeli, enerji verimliliği altyapısı ve yöntemleri kullanılarak kolay bir şekilde bir yatırım kazancına dönüştürülebilir. Bunu sağlamak için düşük bir yatırım sermayesi ile verimlilik artırıcı bir proje hazırlamak ve uygulamak yeterlidir.

2016 yılında enerji sektöründe 30 birleşme ve satınalma gerçekleşti
Türkiye büyüdüğü sürece enerji sektörü büyümesini sürdürecek
Koç holding 2016 yılında en fazla enerji ve otomotiv sektörüne yatırım yaptı