Enerji verimliliği yatırım finansmanı

yazar:

kategori:

Enerji verimliliği yatırımı için kamu tarafından verilen hibe ve destekler ve özel kuruluşların sağladığı finansman imkanları aşağıda belirtilmiştir:

YEGM’nin Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) desteği

Yıllık enerji tüketimi 1000 TEP ve üzerinde olan işletmeler VAP desteğinden faylanabililir. Toplam yatırım bedeli en fazla 1 milyon TL olan projelere destek verilmekte ve proje bedelinin en fazla %30’u hibe şeklinde verilmektedir.  Detaylı bilgi için Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesini ziyaret ediniz.

Dünya Bankası enerji verimliliği kredisi

En az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan veya ilave maliyet avantajının en az % 50’si enerji tüketim maliyetlerinde olan projeler için başvuru yapılabilir. Yatırım tutarının %75’ine kadar kredi sağlanmaktadır. İstenilen minimum öz kaynak oranı %25’tir.

TurSEFF (Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı)

KOBİ düzeyindeki endüstriyel firmalara ve ticari girişimcilere kredi sağlamaktadır. Yıllık bazda enerji tasarruf oranı en az %20 olan projeler için firmalara enerji verimliliği kredisi sağlamaktadır. Yıllık bazda enerji tasarruf oranı en az %30 olan projeler (ticari binalar için) enerji verimliliği kredisi sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Kurumun internet sitesini ziyaret ediniz.