Eğitim

Özel okul yatırımı

Eğitim sektörü içerisinde bulunan dershanelerin kapatılmasına ilişkin devletin aldığı karar ile özel okul talebi artmış ve bu alanda yapılan yatırımların sayısında hızlı artış gözlenmiştir. 2013 yılında %4 olan özel okullaşma oranı, 2016 yılında %7.4’e çıkmış ve bu oranın 2023 hedefi olan %15’i bulacağı tahmin edilmektedir. Özel eğitime olan genel talep artışı ve devletin bu alanda sağladığı teşvik ve destekler, özel okul yatırımını cazip kılan temel faktörlerdir.

Özel kreş yatırımı

Kadının iş hayatına girmesi ile evde çocuk bakımının zorlaşması, çocukların yaşıtları ile vakit geçirmesi ve psikolojik ve sosyal gelişimini zamanında sağlaması için okul öncesi dönemde kreşe olan talep yıldan yıldan artmaktadır. Bu talep artışı beraberinde bu alanda bir yatırım ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Kurulduğu bölgeyi ve yakın çevresini hedef kitle olarak seçen kreş yatırımları için yeterli düzeyde bir talep göreceği tahmin edilmektedir.

Online eğitim platformu yatırımı

Genişbant teknolojilerinin ve altyapısının yaygınlaşması ile birlikte klasik yüz yüze eğitimin online ortama taşınması imkanı doğmuş ve eğitimimin önemli bir kısmı online ortamda verilmeye başlanmıştır. Maliyetinin düşük olması, zaman ve mekandan bağımsız erişim imkanının olması gibi nedenler ile online eğitim platformlarına olan talep her yıl artmakta ve bunun sonucu olarak bu alanda yatırım yapan firma sayısı da giderek artmaktadır.

Uluslararası öğrenci pazarında Türkiye ilk 10 içerisinde…
2017 bütçesinden tarıma 30,9 milyar lira kaynak