Deri işleme tesisi yatırımı

Deri işleme, aslında dericilik, derinin kimyasal ve fiziksel işlemlere tabi tutularak kullanılacak hale gelmesi yani işlenmesidir. Deri ise hayvanların kesiminden sonra derisinin yüzülmesiyle elde edilmektedir. Ülkemizde genellikle küçük ve büyük baş hayvanların derileri, dericilik sektöründe kullanılmaktadır. Bunun yanında diğer av hayvanlarının derileri de sektörde kullanılmakla birlikte, eti veya da sadece derisi için avlanan hayvanlar da bulunmaktadır. Av hayvanlarından elde edilen derinin ülkemizde üretimi çok azdır. Ancak büyükbaş ve küçükbaş hayvan derilerinin üretimi ve işlenmesi oldukça rağbet gören bir alan olarak dikkat çekmektedir.

Üretilen Ürün ve/veya Hizmetler

Ülkemizde derisinden faydalanılan hayvanlar arasında büyükbaş olarak inek, manda gibi hayvanların derileri kullanılırken küçükbaş hayvanlardan keçi, koyun gibi hayvanların derileri işlenerek piyasaya sürülmektedir. Bu hayvanların genellikle eti için kesilmesinin yanında derisinin de işlenerek diğer sektörlerde değerlendirilmesi, bu hayvanların hem etinden, hem de derisinden faydalanılmasını sağlamaktadır.

Deri işleme için elbette ki deri işleme makinalarına da gerek duyulmaktadır. Ancak deriyi bu makinalarla işlemeden önce kimyasal maddelerle deriler elden geçirilir. Böylece deri, deri işleme makinalarında işlenirken dolgun ve dayanıklı olmaları sağlanır.

Derinin makinalarda işlenmesinden önce uygulanan kimyasal maddelere tanenleme adı verilir. Bu tanenler sentetik fenol-formaldehid, reçine esaslı olabildiği gibi bitkilerden de elde edilebilmektedir. Bitkilerden elde edilen tanenler sumak, valeks ve mimoza gibi bitkilerdir. Bu tür kimyasal ve bitkisel maddelerle hazırlanan deriler makinalar vasıtasıyla işlenerek piyasaya sunulmaktadır.

Deri işleme işlemi ise şu şekilde yapılmaktadır. Tanenlenen deriler açkı makinalarında açıldıktan sonra normal hava sıcaklığında asılır. Bu arada derinin nemi sıkılarak çıkarılır. Bu işlem vakum sayesinde derinin nemini alarak da yapılabilir. Bu işlemlerden sonra deri gerilerek kurutulur.Bundan sonra rutubetli talaş ile tavlama işlemi yapılır ve derinin rutubetli bir hale gelmesi sağlanır Daha sonra deri gergef makinalarında gerilir ve boyama aşamasına geçilir. Boyama işleminden sonra derinin piyasaya sürülme aşaması başlar.

Derinin piyasaya sürülmesi için deri işleme makinalarında ölçülür ve alan hesabı yapılarak piyasaya sürülür. Kürk gibi tüylü deriler ise piyasaya adet olarak sürülmektedir. İyi kalitede bir deriyi anlayabilmek için, derinin cildinin temiz olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Hayvanın tabii olan cildi deride gözükmelidir. Bununla birlikte iyi bir deride göze herhangi bir hata gözükmemektedir.

Teknik Altyapı

Derinin teknolojik işlem basamaklarında ıslatma ve yumuşatma yapılır. Islatma ve yumuşatma işlemi sertliği düşük, berrak ve bakterilerden arındırılmış ve demir bileşikleri bulunmayan su ile yapılır. Bu işlem derinin gübre, idrar, tuz ve kan gibi kirlerden arındırılmasıyla birlikte, suda çözülebilen derideki proteinlerin uzaklaştırılması işlemidir. Daha sonra da kireçleme işlemi yapılan derinin kavalata makinesi ile yüzülen kısmındaki et ve yağ tabakaları temizlenir.

Potansiyel müşteriler

İşlem görmüş deriler için yurt içinde geniş bir pazar bulunduğu gibi bu deriler yurt dışına da ihraç edilebilmektedir. Deri her alanda kullanılabilmekte olduğu için yurt içinden de yurt dışından da çeşitli sektörlerden müşteri potansiyeline sahiptir. Bu nedenle işlenmiş derinin çok geniş bir pazar payı bulunmaktadır. Hemen ilk akla gelen kullanım alanları deri giyim, deri koltuk, ayakkabı ve kemer gibi sektörlerdir. Deri işlem görürken oluşan artıklardan ise yine hayvan yemi üretimi yapılabilir. Bu sayede derinin artıklarından da faydalanılmış olur.

İhtiyaç duyulan hammadde ve Yardımcı Maddeler

Deri işleme için ihtiyaç duyulan hammaddeye gelindiğinde derinin kendisi hammadde olarak kullanılmaktadır. Yardımcı maddelere gelindiğinde, derinin işlem görmesi sırasında kullanılan maddelerdir. Bunlara bakıldığında tanenler yani kimyasal ve bitkisel olan tanenler ile birlikte deri işlenirken çoğu işlemde tuz kullanılmaktadır. Ayrıca krom, demir, alüminyum gibi elementlerin de tuzlarından deri işlemede faydalanılmaktadır.

Deri işlem görürken çeşitli aşamalardan da geçmektedir.  Islatma, yumuşatma, delagat işlemi, mineral tabaklama gibi işlemler dericilikte kullanılan tekniklerdir.  Bunun yanında kurutma yoluyla salamura ile de deri işlenebilmektedir. Ancak Türkiye’de bu işlem kullanılmamaktadır.

Kapasite Tahmini

Dericilikte malın ne kadar üretileceği de önemlidir. Ancak çok fazla olmamak üzere gereğinden fazla üretim olsa bile derinin dayanıklı olması nedeniyle saklanabileceğinden bunun pek fazla önemi bulunmamaktadır. Eğer sermayeniz yeterli ise derinin fazla üretilmesinde herhangi bir risk bulunmamaktadır. Bununla birlikte kapasitenin müşteri yoğunluğuna göre ayarlanmasında yarar bulunmaktadır.

Kuruluş Yeri Seçimi

Deri işleme tesisi yatırımı için ilk önce yapılması gereken, deri işleme tesisinin kurulacağı arazinin seçimidir. Bunun için tesisin bulunduğu arazi hammaddenin kolay temin edilebileceği ve bununla birlikte işlem görmüş derilerin en kısa yoldan müşterilere ulaştırılabileceği yerde olmalıdır. Elbette ki bu arazinin deri işleme tesisi için uygun bir yer olması da gerekmektedir. Tüm bunlar için araştırma yapıldıktan sonra arazi seçiminin sonunda işletmenin kurulması için binalar da yapılır. Daha sonra da yatırım kalemlerinin başında bulunan makinalar da getirilerek tesisteki binalara uygun bir şekilde yerleştirilir.

Önemli Maliyet Kalemleri

Dericilik işinde hammadde maliyet kalemi olarak öne çıkan kalemlerdendir. Hammadde aynı zamanda sermaye olarak da adlandırılabilir. Yeterli miktarda ve uygun fiyatla deri toplamak da bu aşamada önem arz etmektedir. Elbette ki yardımcı maddelerin alımı da önemli bir maliyet kalemidir. Bütün bunlarla birlikte personel giderleri de önemli bir kalem olarak bu sektörde öne çıkmaktadır.

Sektörün Geleceği ve Trendler

Sektörün geleceğine bakıldığında, gelecek vaat eden bir sektör olarak deri işleme tesisi yatırımı kesinlikle tavsiye edilebilecek bir atılım olacaktır. Çünkü günümüzde özellikle de giyim sektörü ve ayakkabıcılık deri sektöründen beslenmektedir. Bu nedenle de hiçbir zaman deri sektörünün gerilemeyeceği ve daima yatırım yapılabilecek bir sektör olduğu görülmektedir. Ülkemizde de özellikle deri montların trend olduğu ve ayakkabıcılığın hammaddesinin de deri olduğu göz önüne alınacak olursa deri işleme tesisi yatırımı en önemli yatırım araçları içinde olacaktır.

Türkiye’ye 2016 yılında 12.2 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldi
Hızlı büyüyen pazarlar: fırsatları farketmek/