Çorap üretim fabrikası yatırım için fizibilite çalışması

yazar:

kategori: ,

Çorap sanayi, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün gerek üretim gerekse de ihracat anlamında önemli bir alt sektörüdür.

Türkiye; Çin ve İtalya’dan sonra en fazla çorap ihraç eden önemli bir tedarikçi konumundadır. Avrupa Birliği pazarında ise ikinci sıradadır. Türkiye’deki birçok fabrika ve atölye, Avrupa’nın birçok önemli markasına çorap üretmektedir.

Üretilen çorapların yaklaşık %85’i ihraç edilmektedir. En fazla ihraç edilen çorap türleri ise pamuklu örme çoraplar, pamuklu örme külotlu çorap ve taytlar, suni liflerden külotlu çoraplar ve taytlar, sentetik liflerden külotlu çorap ve taytlar ve sentetik liflerden yapılan diğer tür çoraplardır.

Çorap üretiminin önemli bir kısmı İstanbul ve civar illerinde gerçekleşmektedir. Örneğin çorap ihracatının %90’ı İstanbul ve civarındaki illerde bulunan üreticiler tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenle Anadolu illeri çorap üretimi açısından önemli bir potansiyel yatırım alanı olarak görülmektedir.

Çorap fabrikası için fizibilite çalışması kapsamı

Çorap üretim fabrikası yatırımına yönelik hazırlanacak fizibilite çalışması aşağıdaki başlıkları içerir:

1. Sektörel değerlendirme

 • Sektörün genel değerlendirmesi,
 • Yurt içi ve yurt dışı pazar araştırması,
 • Rekabet ve rakip analizi,
 • Hedef pazar ve müşteri kitlesi analizi,
 • Pazar payı tahmini ve satış tahminleri,

2. Hukuki değerlendirme

 • İlgili mevzuat ve yükümlülükler,
 • Yatırım ve işletme sürecinde gerekli izin ve ruhsatlar,
 • Devlet tarafından verilen teşvik ve destekler,

2. Teknik değerlendirme

 • Gerekli makine ve ekipman,
 • Teknik yerleşim planı,
 • Kapasite belirlenmesi,
 • İş akış şemaları,
 • Kalite ve standartlar,
 • Teknik maliyet çalışması (makine-ekipman maliyeti, enerji maliyeti, işçilik giderleri, hammadde maliyetleri vs.)

4. Mali (Finansal) değerlendirme

 • İşletme sermayesi,
 • Sabit yatırım tutarı,
 • Toplam yatırım tutarı,
 • Amortismanlar,
 • Yıllık nakit akışı,
 • Finansal kaynak planlaması,
 • Net bugünkü değer,
 • İç verimlilik oranı,
 • Yatırımın geri ödeme süresi
 • Yatırımın karlılığı.

5. Ekonomik değerlendirme

 • Projenin kurulduğu bölgenin ve ülke ekonomisine katkıları,
 • Fayda-maliyet analizi

6. Risk değerlendirmesi

 • Çorap üretim fabrikası yatırımında ve işletiminde karlılığı en çok etkileyen değişkenlerin belirlenmesi, bu değerlerde sapmalara neden olabilecek belirsizlikler ve bu belirsizliklerin yol açtığı risklerin belirlenmesi,
 • Risklerin yönetilmesine ilişkin çözüm geliştirilmesi,
 • Duyarlılık analizi ile proje değişkenlerindeki bir değişmenin projenin karlılığı üzerindeki etkisinin hesaplanması,

7. Sonuç ve öneriler

 • Fizibilite sonuçlarının çorap üretim fabrikası yatırım kararı alınması açısından değerlendirilmesi,
 • Fizibilite hazırlayan ekibin çorap üretim fabrikası yatırıma ilişkin ve girişimciye önerileri.
 • Yatırım uygulama planı.

Çorap fabrikası kurmak ve işletmek için bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız, öncelikle uzman bir kuruluştan fizibilite danışmanlık hizmeti almanızı öneriyoruz.

[hr]

Fizibilite çalışması yaptırmak için İletişim sayfasında yer alan Talep Formunu kullanarak bizimle bağlantıya geçiniz. >>Talep Formu