ÇANKIRI İLİ POTANSİYEL YATIRIM ALANLARI

Yatırım açısından Çankırı ilinin ekonomik analizi

 • Doğu ve güneydoğu illeri ile birlikte devletten en fazla destek alan batıya en yakın ve avantajlı il olup coğrafi konum coğrafi yapı ulaşım güvenlik ve birçok alanda doğu illeri içerisinde ön plana çıkmaktadır.
 • Batıdaki illere özellikle de sanayi ve ticaretin kalbi İstanbul’a Karadeniz’e ve Başkent’e yakın olup bu şehirlerle ulaşım imkânlarının gelişmiş olması ile çok önemli ölçüde yatırım önceliğine ve yatırım yeri avantajına sahiptir.
 • Demiryolu ve karayolu ulaşım imkânlarının yanı sıra Ankara Esenboğa Havalimanı’na 100 km (yaklaşık 1 saat) Sinop Limanı yaklaşık 200 Km. ve Kastamonu (İnebolu) limanlarına 154 Km. mesafede olmasıyla havaalanı ve deniz yoluyla ulaşım imkanlarına sahip bulunmaktadır.
 • Suç oranının çok düşük olması sosyal yapının kuvvetli oluşu ve iş gücü maliyetlerinin düşük olması ilin yatırım alanı olarak tercih edilmesinin güvence ve avantajlı yönleridir.
 • Maden yatakları yönünden oldukça zengin bir yapıya sahip olup bu madenlerin sanayiye dönüşmesi için yatırımcıları beklemektedir.
 • Tarımsal Potansiyel olarak üstün Flora ve Faunaya sahip olan ilin toplam yüzölçümü 749.000 ha olup bunun 235.000 hektarı tarım arazisi 291.6053 ha’ı çayır mera arazisi 195.4517 ha orman arazisi ve 26.943 ha diğer araziler olarak dağılım göstermektedir.
 • Meyvecilik faaliyetleri için mikro klima bölgelerine ve doğal kaliteli gıda için gerekli imkânlara sahiptir.
 • Arıcılık için gerekli iklim ve doğal yapıya sahip olup su ürünleri yetiştiriciliği açısından yeterli yer altı ve yer üstü su kaynakları varlığına sahiptir.
 • Çankırı sahip olduğu doğal ve kültürel güzellikleri ile turizme önemli katkı sağlamakta ve bu alanda yapılacak yatırımlar için de fırsatlar sunmaktadır.

 GIDA TARIM ve HAYVANCILIK SEKTÖRÜ

 • Süt ve süt ürünleri işleme tesisi
 • Et ve et ürünleri işleme tesisi
 • Un üretim tesisi
 • Makarna üretim tesisi
 • İrmik üretim tesisi
 • Tuz üretim tesisi
 • Kaynak suyu şişeleme tesisi
 • Hububat üretimi
 • Sebzecilik
 • Meyvecilik
 • Bağ-Bahçe yatırımları
 • Ayçiçeği yetiştiriciliği
 • Kavun yetiştiriciliği
 • Çeltik yetiştiriciliği
 • Yem bitkisi yetiştiriciliği
 • Kültür mantarı üretimi
 • Tohumculuk
 • Kurutulmuş meyve-sebze üretim tesisi
 • Seracılık
 • Organik tarım yatırımları
 • Koyun besiciliği (ahır)
 • Süt ve besi sığırı yetiştiriciliği
 • Mandıracılık
 • Ankara keçisi yetiştiriciliği
 • Et ve yumurta tavukçuluğu
 • Arıcılık sektörü yatırımları (organik arı ürünleri üretimi)
 • Alabalık yetiştiriciliği
 • Su ürünleri üretimi

ALTERNATİF ENERJİ

 • Güneş enerjisi yatırımları
 • Jeotermal enerji yatırımları
 • Biyokütle enerji yatırımları

 TURİZM

 • Otel butik otel motel ve konaklama tesisi yatırımları
 • Kış turizm yatırımları (Kış sporları merkezi ve tesisler)
 • Doğa turizm yatırımları
 • Sağlık turizm yatırımları
 • Kaya tuzu mağarasının turizm ve sağlık sektöründe (astım hastaları için tuz odaları) kullanılması için yapılacak yatırımlar
 • Termal turizm projesi

MADEN

 • Bentonit üretimi ve kalite kapasite artırıma yönelik yatırımlar
 • Kaya tuzu işleme ve değerlendirmeye yönelik yatırımlar
 • Linyit yataklarının değerlendirilmesine yönelik yatırımlar
 • Asbest değerlendirmeye yönelik yatırımlar
 • Bakır değerlendirmeye yönelik yatırımlar
 • Çimento hammaddesi değerlendirmeye yönelik yatırımlar
 • Diyatomit değerlendirmeye yönelik yatırımlar
 • Kil değerlendirmeye yönelik yatırımlar
 • Manganez değerlendirmeye yönelik yatırımlar
 • Manyezit değerlendirmeye yönelik yatırımlar
 • Mermer değerlendirmeye yönelik yatırımlar
 • Perlit değerlendirmeye yönelik yatırımlar
 • Refrakter kil değerlendirmeye yönelik yatırımlar
 • Talk değerlendirmeye yönelik yatırımlar
 • Medikal tuz ve diğer tuz ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar

 TEKSTİL

 • Hazır giyim üretim tesisleri
 • El halıcılığı
 • Keçe üretim tesisi

HİZMET

 • Öğrenci yurtları yatırımları
 • Soğuk hava tesisi yatırımları

 EĞİTİM

 • Okul öncesi eğitim yatırımları
 • İlkokul ortaokul ve lise yatırımları
 • Mesleki ve teknik eğitim kurumlarına yönelik yatırımlar
 • Yetişkin eğitimine yönelik yatırımlar

DİĞER SEKTÖRLER

 • Sanayi fittingleri ve boru bağlantı parçaları üretimi tesisi
 • Prefabrik yapı elemanları üretimi tesisi
 • Polipropilen iplik ve çuval üretimi tesisi
 • Ayakkabı kalıbı üretimi tesisi
 • Metal mutfak eşyası üretim tesisi
 • Hayvancılık İhtisas OSB kurulmasına yönelik yatırımları
 • Tuzun başka alanlarda kullanılmasına yönelik Ar-Ge yatırımları