Basit karlılık oranı

yazar:

kategori:

Basit karlılık oranı, normal bir yıl içerisinde elde edilen net karın başlangıçtaki yatırıma tutarına oranıdır.

BKO = Net kar / İlk yatırım tutarı

Bir diğer hesaplama yöntemi ise özsermaye üzerinden hesaplanan karlılıktır.

BKO = Net kar / Kullanılan özsermaye

Basite karlılık oranı, ortalama karlılık esas alınarak da hesaplanabilir. Bu durumda BKO, yatırımın ömrü boyunca elde edilen karların yıllık ortalamasının başlangıç yatırımına bölünmesi ile elde edilir.

BKO = Ortalama kar / İlk yatırım tutarı

Hesaplanan karlılık oranı (rantabilite), yatırımcının beklediği karlılık oranından büyük ise yatırım kabul edilebilir niteliktedir.

Birden fazla proje arasında bir seçim yapılması gerektiği durumlarda rantabilitesi en yüksek projeye yatırım yapılır.

Basit karlılık oranı, yatırım projelerinin daha ziyade ön değerlendirmesinde kullanılan faydalı bir yöntemdir. Anlamlı ve doğru bir bir karlılık oranı hesaplayabilmek için projenin faydalı ömrüne ait yıllardan en uygun normal bir yıl seçilmesi gerekir. Bu normal yıl da projenin tam kapasite ile çalıştığı temsili bir yıldır.