Balık işleme tesisi yatırımı

Protein açısından oldukça zengin ve sağlıklı olan su ürünlerinin başında balık gelmektedir. Son yıllarda balık üzerine yapılan bilimsel araştırmalar bu ürünün sıklıkla tüketilmesini tavsiye etmektedir. Gelişmiş ülkelere bakıldığında kişi başına düşen su ürünleri tüketimi oldukça fazladır. Bu ülkeler başta balık olmak üzere su ürünleri üretiminde ve pazarlanmasında çeşitli yöntemler arayarak tüketimi artırmayı hedeflemektedirler. Su ürünlerinin üretimden tüketimine kadarki süreçte, işlenmesi, saklanması ve pazarlanması son derece önemlidir.

Balık işleme tesisi yatırımı ile ilgili faydalı dokümanlar

Alabalık işleme tesisi