Balık işleme tesisi yatırımı için fizibilite çalışması

Su ürünlerinin istenilen zamanda ve miktarda karşılanmasını sağlamak, tüketim öncesi bozulmalarını önlemek, ürünün üretilmediği bölgelerde satışa kadar geçen sürede soğuk muhafazasını sağlamak için soğuk hava depolarında muhafaza edilmesi gerekir.

Fizibilite konusu: Balıkların kesilmesi, iç organlarının boşaltılması, ambalajlanması ve sonrasında dondurularak soğuk hava deposunda saklanmasına imkan sağlayan bir tesis kurulması için yapılacak yatırımın yapılabilirlik analizi.

Balık işleme tesisi yatırım için fizibilite raporu

Balık işleme tesisi yatırımına yönelik hazırlanacak fizibilite çalışması aşağıdaki başlıkları içerir:

1. Sektörel değerlendirme

 • Sektörün genel değerlendirmesi,
 • Yurt içi ve yurt dışı pazar araştırması,
 • Rekabet ve rakip analizi,
 • Hedef pazar ve müşteri kitlesi analizi,
 • Pazar payı tahmini ve satış tahminleri

2. Hukuki değerlendirme

 • İlgili mevzuat ve yükümlülükler,
 • Yatırım için alınması gereken izin ve ruhsatlar,
 • Devlet tarafından verilen teşvik ve destekler,

3. Teknik değerlendirme

 • Teknik altyapının ve özelliklerinin belirlenmesi,
 • Teknik kapasite belirlenmesi,
 • İş akış şemaları,
 • Tesis yerleşim planı,
 • Kalite ve standartlar,
 • Teknik maliyet çalışması (makine-ekipman giderleri, enerji giderleri, işgücü giderleri, amortismanlar vs.)
 • İşletme dönemi giderleri,

4. Mali (Finansal) değerlendirme

 • Sabit yatırım tutarı,
 • İşletme sermayesi,
 • Toplam yatırım tutarı,
 • Finansal kaynak planlaması,
 • Gelir tahmini,
 • Yıllık nakit akışı,
 • Net bugünkü değer,
 • İç verimlilik oranı,
 • Yatırımın geri ödeme süresi
 • Yatırım süreci iş planı,

5. Ekonomik değerlendirme

 • Projenin kurulduğu bölgenin ve ülke ekonomisine katkıları,
 • Fayda-maliyet analizi

6. Risk değerlendirmesi

 • Balık işleme tesisinde yatırım ve işletme sürecinde karlılığı en çok etkileyen değişkenlerin belirlenmesi, bu değerlerde sapmalara neden olabilecek belirsizlikler ve bu belirsizliklerin yol açtığı risklerin belirlenmesi,
 • Risklerin yönetilmesi ve çözüm geliştirilmesi,
 • Duyarlılık analizi ile yatırımın karlılığının hangi faktörlere ne derece bağlı olduğunun hesaplanması.

7. Sonuç ve öneriler

 • Fizibilite sonuçlarının yatırım kararı alınması açısından değerlendirilmesi,
 • Fizibilite hazırlayan ekibin yatırıma ve yatırıcıya önerileri,
 • Yatırım uygulama planı.

[hr]

Fizibilite çalışması yaptırmak için İletişim sayfasında yer alan Talep Formunu kullanarak bizimle bağlantıya geçiniz. >>Talep Formu