Ambalajlı su dolum tesisi yatırımı

Ambalajlı su dolum tesisi kurulması ve işletilmesi işi yüksek bir sermaye gerektiren yatırım türlerindendir. Ülkemizde kaynak suyunun fazlalığı ve kaynak suyuna olan iç ve dış talebin artması ambalajlı su üretim tesisi yatırımlarını öne çıkarmaktadır. Rekabetin yüksek olduğu ambalajlı su üretim sektöründe ürün arz etmek için yeterli debi kapasitesinde ve uygun nitelikte kaynak suyuna sahip olmak gerekir.

Ürünler

Su şişeleme tesisinde üretim konusu birçok ürün bulunmaktadır. Ürün isimlendirmesi, içine su doldurulan ambalajın türüne, şekline ve büyüklüğüne göre yapılmaktadır. Su dolum amacıyla piyasada yaygın olarak kullanılan ambalaj türleri:

  • 110 ml, 125 ml, 180 ml, 250 ml pet bardak,
  • 0,33 lt, 0,50 lt, 1 lt, 1,5 lt geri dönüşsüz pet şişe,
  • 5 lt, 10 lt geri dönüşsüz pet şişe,
  • 19 lt geri dönüşsüz pet şişe, 19 lt geri dönüşlü pet şişe (damacana),
  • 15 lt cam damacana,
  • 0,33 lt, 0,75 lt cam bardak.

Hammadde

Su dolum tesisinde kullanılan hammaddeler; kaynak suyu, ambalaj malzemesi ve yıkamada kullanılan dezenfektan ve deterjanlardir. Ambalaj malzemesi olarak kullanılan malzeme genellikle; preform veya hazır şişe , kapak , kulp , etiket, shrink naylonu, tutkal vb diğer ara mamüllerdir.

Potansiyel müşteriler

Su dolum tesisinde üretilen ürünlerin en önemli alıcısı, gıda toptancı firmalarıdır. Bu firmalar aracılığı ile ambalajlı su ürünleri marketlerde, büfelerde, lokantalarda ve kafelerde tüketime sunulmaktadır. İhracata yönelik çalışan firmalarda yine yabancı toptancı gıda firmalarına satış yapılabilir.

Teknik altyapı

Ambalajlı su üretimi için gerekli ana altyapı aşağıdak unsurlardan oluşur;

  • Kaynak suyu,
  • Fabrika binası ve arsası,
  • Üretim hatlarında kullanılan makine ve ekipmanlar,
  • Nakliye taşıtları,

Dolumun yapıldığı fabrikada kullanılan altyapı, üretilen ürün türüne ve kurulacak dolum hattına göre değişlik gösterir. Genel olarak kullanılan makineler: Şişirme makinesi, havalı konveyör makinesi, dolum makinesi, çalkalama makinesi, kapaklama makinesi, etiketleme makinesi, tarih kodlama makinesi, shrink ambalaj makinesi, ozon jeneratörü ve kompresörü, su soğutma ünitesi, elektrik panosu ve kontrol kabini, laboratuar ekipmanları ve diğer yardımcı makinelerdir.

Kuruluş yeri seçimi

Fabrika için kuruluş yeri seçiminde dikkate alınan önemli faktörler kaynak suyuna yakınlık ve ulaşım kolaylığıdır. Diğer faktörler ise arsa/arazinin imar durumu, elektrik tesislerine yakınlık vb. faktörlerdir.

Yatırımın maliyeti

Ambalajlı su üretim tesisi için yatırım maliyeti, üretim tesisinin kapasitesine, tesiste kullanılacak teknolojiye ve diğer unsurlara bağlı olarak değişmektedir. Bir su dolum tesisi için başlangıç yatırım maliyetini oluşturan ana unsurlar; kaynak suyunun fabrikaya taşınması için inşa edilmesi gereken isale hattı, fabrika binası ve arsası ve kullanılan makine ve ekipmanlardır.

Kapasite seçimi

Su dolum tesisi için üretim kapasitesinin belirlenmesinde dikkate alınan temel kriterler kaynak suyu debisidir. Eğer kaynak suyu debisi yeterli ise talep düzeyi, rekabet düzey, sektördeki kapasite kullanım oranı gibi faktörler dikkate alınarak uygun bir kapasite seçimi yapılır.

Fizibilite çalışması

Su dolum tesisi yatırımı öncesinde detaylı bir fizibilite çalışması ile yatırıma ilişkin detaylar belirlenir ve fizibilite raporu ile elde edilen sonuçlar doğrultusunda yatırımın planlaması yapılır.

Fizibilite çalışması için lütfen “Talep formu”nu doldurarak bizimle iletişime geçiniz.

[/span9]

Ambalajlı su sektörü cirosu 5,7 milyar TL’ye ulaşacak
Bursa’da su şişeleme fabrikasının temeli atıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi damacana su piyasasına giriyor
Pınar Su’dan ambalajlı su tesisi için yeni yatırım
Kardelen Su üretim kapasitesini artırdı