Tekstil ve hazır giyim

Çorap fabrikası yatırımı

Çorap üretimi fizibilitesi

İhracat potansiyeli yüksek ve dünyada öncü olan Türkiye çorap sektöründe yapılacak bir yatırım karlılık açısından oldukça cazip bir fırsat sunmaktadır. Üretim sürecinin kolaylığı, yatırım maliyetinin düşük olması, nitelikli işgücünün varlığı ve sektörün bu konuda öncü olması  çorap fabrikası yatırımını cazip kılan birkaç faktörden bazısıdır.

Devamı

Deri işleme tesisi yatırımı

Hem iç talebin hem de dış talebin yüksek olduğu işlenmiş deri sektöründe girişimciler için oldukça cazip yatırım fırsatları bulunmaktadır. Hammadde temini açısından herhangi bir sıkıntının olmadığı sektörde uygun kapasitede bir üretim tesisi yatırımı yapılması durumunda üretilen ürünler kolay bir şekilde hem yurt içi hem de yurt dışı piyasaya satılabilmektedir.

Devamı

Battaniye üretim tesisi yatırımı

Geniş bir kullanım alanı bulunan battaniye ürün grubunda Türkiye, önde gelen ihracatçı ülkelerden biridir. Türkiye'de üretilen battaniye ürünleri hem gelişmiş ülkelere hem de Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ihraç edilmektedir. Dış talep açısından ihraç potansiyeli yüksek olan bir ürün olması ve Türkiye'deki battaniye imalat sanayiinin gelişmiş olması bu sektörün önemli bir yatırım potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Devamı

İplik üretim tesisi yatırımı

Türkiye, tekstil ve hazır giyim sektörünün ana girdilerinden biri olan iplik üretiminde dünyada önemli bir üretici ve ihracatçı konumundadır. Sürekli büyüme trendinde olan Türkiye iplik sektöründe yapılacak bir yatırım ile yurt içi ve dünya pazarlarına kaliteli iplik arz edilerek önemli bir getiri elde edilebilir.

Devamı