Tag Archives: yatırım projesi

Sermaye bütçelemesi

Yatırım projelerinin belirlenmesi, analizi ve en uygun yatırım kararının verilmesi sürecine sermaye bütçelemesi denir. "Sermaye bütçelemesi" kavramındaki "sermaye" kelimesi, üretimde bulunan sabit varlıkları ifade ederken "bütçe" kelimesi ise gelecekte belirli bir süre için tahmin edilen nakit giriş ve çıkışlarını detaylı bir biçimde gösteren planı ifade etmektedir. Sermaye bütçelemesinin kapsamı Sermaye bütçelemesinin konusu bir yıldan uzun sürede…
Devamı

İşletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi

Bir yatırım projesi için ihtiyaç duyulan toplam sermaye ihtiyacı; başlangıçta yapılan sabit sermaye yatırım tutarı ve işletme sermayesinin toplamından oluşur. Sabit yatırım; yatırım tesisinin kurulabilmesi için gerekli kaynaklara ve hizmetlere yapılan harcamalardan oluşur. Sabit yatırım kalemleri; arsa bedeli, etüt-proje gideri, lisans bedeli, inşaat-bina gideri, makina ve ekipman gideri, montaj giderleri, taşıma ve sigorta giderleri, taşıt…
Devamı

Fayda maliyet oranı

Bu yöntem, karlılık endeksi olarak da adlandırılabilir. Fayda maliyet oranı, yatırımın faydalı ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişlerinin şimdiki değerinin bu yatırım için yapılan harcamalarının şimdiki değerine oranlanması ile bulunur. Yani yatırımın ekonomik ömrü boyunca nakit girişlerinin şimdiki değerinin nakit çıkışlarının şimdiki değerine oranlanması ile bulunur. FMO = Nakit girişlerinin bugünkü değeri/Nakit çıkışlarının bugünkü değeri  …
Devamı

Yatırımın geri ödeme süresi

Bir yatırım için geri ödeme süresi (payback period), yatırım için harcanan toplam sermayenin ne kadar sürede geri alınabildiğini gösteren sayısal bir değerdir. Bir diğer ifade ile yatırımın sağlayacağı net nakit girişlerinin yatırım tutarını karşılayabilmesi için geçmesi geren süredir. Yatırımın geri ödeme süresi hesaplanırken yatırımdan elde edilen yıllık net nakit akışları kümülatif olarak toplanır. Net nakit…
Devamı