Tag Archives: özel hastane

Sanayiciliği bırakıp özel hastane kurdu

Çok uzun seneler sanayi sektöründe emek veren Cahit Yüksel, Rusya krizinin ardından deri ihracatı durma noktasına gelince sektör değiştirerek 100 milyon dolar yatırımla hastane sahibi oldu. Yüksel, Esenyurt'ta 35 bin metrekare kapalı alandan ve 300 yataktan oluşan Özel Reyap İstanbul Hastanesi'ni kurdu. Son yıllarda sanayiciliğin üvey evlat muamelesi gördüğünü söyleyen Yüksel, sanayicilikle tatmin olmamaya başladıklarını…
Devamı

Özel hastane yatırımlarında “devleşme” dönemi

Sağlık sektöründe son yıllarda büyük boyutlu hastane yatırımları dikkat çekiyor. Bazı sağlık kuruluşları büyüklüğü 100 bin metrekareyi bulan ve yatak kapasitesi nispeten fazla olan özel hastane açmaya başladı. Koç Üniversitesi Hastanesi, son dönemdeki en büyük metrekareye sahip hastane yatırımı özelliğine sahiptir.  Hastane; 3 bin personel, 400 tek kişilik hasta odası, 77 yoğun bakım yatağı, 88 gözlem…
Devamı

Özel hastane açılışında yerinde inceleme

ÖHY EK-9 MÜŞTEREK TEKNİK RAPOR Açılış Yapılacak Hastane veya Ek Binalarına Yönelik Müşterek Teknik Rapor Ruhsat talebi ile başvuran hastane binasına veya ek binalarına ait projelerin, binanın mevcut durumunun ve birimlerin kat ve yerleşimlerinin yerinde uygunluğu oluşturulacak Müşterek Teknik Komisyon tarafından incelenir. Müşterek Teknik Komisyon, il sağlık müdürü veya görevlendireceği bir sağlık müdür yardımcısı ile…
Devamı

Özel hastane yatırım süreci

Özel hastane, tıp merkezi ve benzeri sağlık hizmeti veren kuruluşlar, hem sabit yatırım tutarı açısından hem de işletme giderleri açısından yüksek maliyetli yatırımlardır. Ayrıca özel sağlık kuruluşları, hem ilk yatırım sürecinde hem de işletmeye alındıktan sonraki dönemde Sağlık Bakanlığınca belirlenen kural ve denetimlere tabidir. Bu nedenle bu tür bir yatırım öncesinde detaylı bir fizibilite çalışması…
Devamı

Özel hastane devri

Özel Hastaneler Yönetmeliği (ÖYH) Madde 69: Her ne sebeple olursa olsun devir talep tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet göstermeyen özel hastaneler devredilemez. Faaliyette olan hastanenin devri halinde; a) Taraflar arasında yapılan hastane işletmesinin devrine ilişkin sözleşme aslı veya müdürlük onaylı sureti, b) Devreden ve devralan şirketlere ait devir sözleşmesi tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere imza…
Devamı