Tag Archives: basit karlılık oranı

Basit karlılık oranı

Basit karlılık oranı, normal bir yıl içerisinde elde edilen net karın başlangıçtaki yatırıma tutarına oranıdır. BKO = Net kar / İlk yatırım tutarı Bir diğer hesaplama yöntemi ise özsermaye üzerinden hesaplanan karlılıktır. BKO = Net kar / Kullanılan özsermaye Basite karlılık oranı, ortalama karlılık esas alınarak da hesaplanabilir. Bu durumda BKO, yatırımın ömrü boyunca elde…
Devamı

Yatırım kararını belirleyen faktörler

Yatırım kararı, yatırım projesinin değerlendirilmesi sonucunda yatırım yapılıp yapılmayacağı hususunda verilen bir karardır. Yatırım kararını etkileyen birçok faktör mevcuttur. Bir yatırımın değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler yatırım için alınacak kararın doğruluğu açısından önem arz etmektedir. Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler dinamik ve statik olmak üzere iki kategoride sınıflandırılabilir: Statik yöntemler: Paranın zaman değerini dikkate almayan yöntemlerdir. Dinamik…
Devamı