Organik yumurtacılık yatırım rehberi

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan bu rehberde organik yumurta üretimi ile ilgili temel bilgiler verilmiş, sektörün ülke ve dünya ölçeğinde yeri gösterilmiş ve yatırım aşamaları bilimsel bilgiler ve veriler eşliğinde ana hatlarıyla özetlenmiştir.

Yatırım kararı almadan önce bu rehberde yer alan bilgilerin yatırımcı tarafından dikkatle incelenmesi ve gereken yerlerde rehberde belirtilen kişi, kurum ve kuruşların da desteğini alarak yatırımın yönlendirilmesi sağlıklı bir yatırım süreci için önem arz etmektedir.

Rehberin tamamına erişmek için: fka.gov.tr