Online eğitim yatırımı için fizibilite çalışması

Düşük maliyetli bir altyapı sunması ve geniş kesimleri ulaşma imkanı sunması sayesinde online eğitim sektörü hızlı bir şekilde gelişmektedir. Eğitim hizmeti veren kurumların çoğu bu hizmetleri aynı zamanda online ortamda vermeye başlamıştır. Sadece online eğitim hizmetleri vererek gelir elde eden kurumların sayısında ciddi bir artış gözlenmektedir. Tüm bu gelişmeler online eğitimi girişimciler için yatırım açısından cazip kılmaktadır. Bu alanda yatırım yapmak isteyen kurumsal veya bireysel girişimcilerin ilk yapması gereken iş ise detaylı bir fizibilite çalışması yapmasıdır.

Yatırım öncesinde yapılacak fizibilite çalışması ile online eğitim alanında öncelikle pazarın büyüklüğü, en çok hangi hizmetlere talep olduğu, ihtiyaç duyulan altyapının özellikleri ve kurulum maliyeti, uygulanacak gelir modelleri gibi birçok konunun detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir.

Online eğitim altyapı üzerinden verilebilen hizmet türleri

Online eğitim alanında teknolojinin gelişmesi ile tüm eğitim türleri online ortama aktarılabilmektedir. Bir girişim fikri vermesi açısından online ortamda yaygın olarak verilen eğitim türlerinin bir kısmı aşağıda listelenmiştir:

 • Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik sanal dershane (e-dershane),
 • İlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik online eğitim portali
 • Lise öğrencilerine yönelik eğitim portali,
 • Yabancı dil eğitimi,
 • Mesleki alanlarda özel eğitim türleri,
 • Üniversite yüksek lisans programları,
 • Üniversite lisans ve ön lisans programları,

Online eğitim portali için fizibilite çalışması raporu

E-dershane üzerine hazırlanan bu ön fizibilite çalışmasında aşağıdaki konu başlıkları yer almaktadır:

1. Sektörel değerlendirme

 • Online eğitim pazarının genel değerlendirme (dünya ve ülkemiz için)
 • Ülkemizde online eğitim için talep potansiyeli,
 • SWOT analizi
 • Online ortamdan verilebilen eğitim teknikleri (Metinsel içerik, Sesli materyal, Görüntülü materyal, Online sınav, Online canlı ders anlatımı, Eğitici oyunlar vs.)
 • Sektörde uygulanan online pazarlama stratejileri,
 • Gelir modelinin belirlenmesi,
 • Kurulacacak online eğitim için talep tahmini (ziyaretçi sayısı, üye sayısı, sayfa görüntüleme, içerik indirme vs.)
 • Satış tahminleri

2. Hukuki değerlendirme

 • İlgili mevzuat ve yükümlülükler
 • Alınması gereken izin ve ruhsatlar
 • Devlet tarafından sağlanan teşvik ve destekler

3. Teknik değerlendirme

 • İhtiyaç duyulan web altyapısının özelliklerinin belirlenmesi (kullanıcı modülü, içerik yönetimi, forum modülü, ödeme modülü, izleme ve raporlama modülü, chat modülü vs.)
 • Online eğitim sitesi için teknik kapasite belirlenmesi
 • Online eğitim altyapısının kurulum süreci
 • İhtiyaç duyulan insan kaynağı
 • Teknik maliyet çalışması (hosting maliyetleri, reklam ve pazarlama maliyetleri, içerik üretim maliyetleri, site tasarım maliyeti, site yönetim maliyeti, vs.)

4. Mali (Finansal) değerlendirme

 • Online eğitim altyapısı sabit maliyet kalemleri
 • Sabit yatırım tutarı
 • İşletme maliyetleri
 • Eğitim paketlerinin satış miktarlarının tahmini
 • Tahmini gelirler
 • Eğitim paketlerinin maliyetlerinin ve fiyatlarının belirlenmesi
 • Yatırımın geri dönüşü
 • Yatırımın net bugünkü değeri
 • Yatırımın iç karlılık oranı

5. Ekonomik değerlendirme

 • Projenin kurulduğu bölgenin ve ülke ekonomisine katkıları,
 • Fayda-maliyet analizi

6. Risk değerlendirmesi

 • Online eğitim yatırımında karlılığı en çok etkileyen değişkenlerin belirlenmesi, bu değerlerde sapmalara neden olabilecek belirsizlikler ve bu belirsizliklerin yol açtığı risklerin belirlenmesi,
 • Risklerin yönetilmesi ve çözüm geliştirilmesi,
 • Duyarlılık analizi ile yatırımın karlılığının hangi faktörlere ne derece bağlı olduğunun hesaplanması.

7. Sonuç ve öneriler

 • Fizibilite sonuçlarının yatırım kararı alınması açısından değerlendirilmesi,
 • Fizibilite hazırlayan ekibin yatırıma ve yatırıcıya önerileri,
 • Yatırım uygulama planı.

Fizibilite çalışması yaptırmak için İletişim sayfasında yer alan Talep Formunu kullanarak bizimle bağlantıya geçiniz. >>Talep Formu