Küçükbaş koyun ve keçi ağıl projesi

Küçükbaş hayvancılıkta hedeflenen verimin alınabilmesi, karlı bir keçi veya koyunculuk yapabilmesi için bakım ve beslemenin yanında hayvanların uygun ortamlarda barındırıması son derece önemlidir. Şartlara uygun olmayan, rutubetli, havasız, sıkışık ağıllar, koyun ve keçilerin hastalanmasına ve verim düşüklüğüne neden olurlar. Bu nedenle de iyi bir ağılın nasıl olması gerektiği bilinmeli ve gerekli teknik kriterler dikkate alınarak bir ağıl projesi hazırlanmalı ve buna ağıl tesis edilmelidir.

Koyun ve keçi ağılları planlanırken soğuktan çok, sıcaktan korunma esası üzerinde durulmalı ve rutubeti yüksek olmayan bir ağıl içi ortam oluşturmaya çalışılmalıdır. Yurdumuzun büyük bir kesiminde kapalı ağıl tipi yerine, açık ağıl tipi uygulanabilir. Aslında her bölge için uygun olacak standart bir ağıl tipi düşünülemez, fakat belirli esaslarda bir benzerlik olabilir. Küçükbaş hayvancılık yapılacak bölgenin iklimi ağıl yapımında en çok göz önünde bulundurulması gereken noktadır.

Belirtilen hususlar dikkate alınarak Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından bir doküman hazırlanmıştır. Söz konusu dokümanda ülkemizin üç farklı iklim bölgesi esas alınarak tip ağıl projeleri hazırlanmıştır. Sıcak, soğuk ve karasal iklim şartları göz önüne alınarak hazırlanan projeler, küçükbaş hayvancılık yapmak isteyen tüm yetiştiriciler için fizibilite çalışması aşamasında örnek proje teşkil etmektedir.

>> Proje dokümana ulaşmak için buraya tıklayınız!