Category Archives: Hayvancılık

Organik yumurtacılık yatırım rehberi

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan bu rehberde organik yumurta üretimi ile ilgili temel bilgiler verilmiş, sektörün ülke ve dünya ölçeğinde yeri gösterilmiş ve yatırım aşamaları bilimsel bilgiler ve veriler eşliğinde ana hatlarıyla özetlenmiştir. Yatırım kararı almadan önce bu rehberde yer alan bilgilerin yatırımcı tarafından dikkatle incelenmesi ve gereken yerlerde rehberde belirtilen kişi, kurum ve kuruşların da desteğini alarak yatırımın yönlendirilmesi…
Devamı

Koyun yetiştiriciliği yatırımı için fizibilite çalışması

Bir küçükbaş hayvancılık türü olan koyun yetiştiriciliği işi yapmak isteyen yatırımcı ve girişimcilerin öncelikle sektörü iyi bilmeleri ve bu işe ilişkin yeteri düzeyde araştırma yapmış olmaları gerekir. Yatırım miktarı arttıkça araştırmanın detaylandırılması ve karlılığı etkileyen tüm faktörlerin dikkate alınması gerekir. Yatırım öncesinde sektördeki gelişmeleri takip eden ve sektörü yakından bilen bir uzman ile birlikte çalışmaları…
Devamı

Bölgelere ve illere göre koyun sayısı dağılımı

Türkiye'de 2016 yılı itibariyle büyükbaş hayvan sayısı 14 milyon 222 bin iken küçükbaş hayvan sayısı ise 55 milyon 510'dir. Küçükbaş hayvan içerisinde koyun sayısı 30.983.933 iken keçi sayısı 10.345.299'tür. 2016 yılında küçükbaş hayvan sayısında bir önceki yıla göre %1,4 azalma olmuştur. İllere göre koyun sayısı dağılımın görmek için buraya tıklayınız. 
Devamı

Küçükbaş koyun ve keçi ağıl projesi

Küçükbaş hayvancılıkta hedeflenen verimin alınabilmesi, karlı bir keçi veya koyunculuk yapabilmesi için bakım ve beslemenin yanında hayvanların uygun ortamlarda barındırıması son derece önemlidir. Şartlara uygun olmayan, rutubetli, havasız, sıkışık ağıllar, koyun ve keçilerin hastalanmasına ve verim düşüklüğüne neden olurlar. Bu nedenle de iyi bir ağılın nasıl olması gerektiği bilinmeli ve gerekli teknik kriterler dikkate alınarak bir…
Devamı