Biyogaz üretiminde kullanılan hammaddeler

Hayvansal Atıklar
Sığır, at, koyun, tavuk gibi hayvanların dışkıları, mezbahane atıkları ve hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan Atıklar özellikle kırsal kesimler için önerilen biyogaz tesislerinde kullanılmaktadır.

Bitkisel Artıklar
İnce kıyılmış sap, saman, anız ve mısır artıkları, şeker pancarı yaprakları ve çimen artıkları gibi bitkilerin işlenmeyen kısımları ile bitkisel ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan artıklardır.

Bitkisel artıkların kullanıldığı biyogaz tesislerinin işletilmesi sırasında proses kontrolü büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle kırsal kesimlerde bitkisel artıklardan biyogaz eldesi önerilmemektedir.

Organik İçerikli Şehir ve Endüstriyel Atıklar
Kanalizasyon ve dip çamurları, kağıt sanayi ve gıda sanayi atıkları, çözünmüş organik madde derişimi yüksek endüstriyel ve evsel atık sular biyogaz üretiminde kullanılmaktadır. Bu atıklar Özellikle belediyeler ve büyük sanayi tesisleri tarafından yüksek teknoloji kullanılarak tesis edilen biyogaz üretim
merkezlerinde kullanılan atıklardır.

Çeşitli Kaynaklardan Elde Edilebilecek Biyogaz Verimleri ve Biyogazdaki Metan Miktarları

KaynakBiyogaz verimi (litre/kg)Metan oranı (Hacim %'si)
Sığır Gübresi 90-310 65
Kanatlı Gübresi 310-620 60
Buğday samanı  200-300 50-60
Çavdar samanı  200-300 59
Arpa Samanı 290-310 59
Mısır sapları ve artıkları 380-460 59
Keten & Kenevir 360 59
Çimen 280-550 70
Sebze artıkları 330-360 Değişken
Ziraat atıkları 310-430 60-70
Yerfıstığı kabuğu 365 --
Dökülmüş ağaç yaprakları 210-290 58
Algler 420-500 63
Atık su çamuru 310-800 65-80

Biyogaz ısıl değeri

1 m3 biyogazın sağladığı ısı miktarı 4700-5700 kcal/m3 'tür.

Hayvansal kaynaklardan elde edilebilecek ortalama gübre ve biyogaz miktarları

Hayvan Ağırlığı Bazında Üretilebilecek Günlük Ve Yıllık Yaş Gübre Miktarları

  • Büyükbaş hayvan canlı ağırlığın % 5-6'sı kg-yaş gübre/gün
  • Koyun-Keçi canlı ağırlığının % 4-5'sı kg-yaş gübre/gün
  • Tavuk canlı ağırlığının % 3-4'sı kg-yaş gübre/gün

 

Hayvan adediHayvan cinsiYaş Gübre Miktarı (ton/yıl)
Büyük Baş 3.6 
Küçük Baş 0.7
1 Kümes 0.022

Gübre cinsiGübre miktarıElde edilecek biyogaz miktarı (m3/yıl)
Sığır  1 ton 33
Koyun 1 ton 58
Kümes hayvanı 1 ton 78

Kaynak: www.eig.gov.tr

Biyogaz enerji üretim tesisi fizibilitesi