ANKARA İLİ POTANSİYEL YATIRIM ALANLARI

Yatırım açısından Ankara ilinin ekonomik analizi

 • Üniversitelerin, teknoparkların, sanayi bölgelerinin, güçlü sektör kümelerinin, üst düzey bürokrasinin, uluslararası kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının yoğunlaştığı başkent Ankara, sahip olduğu büyük ekonomik, sosyal, beşeri ve entelektüel sermayesiyle küresel bir kent olma yolundadır.
 • Tüm önemli kamu kurumlarına, 98 büyükelçiliğe ve uluslararası kuruluşların merkez ve bölge ofislerine (BM ve Dünya Bankası gibi) ev sahipliği yapan Ankara; büyük inşaat ve enerji kuruluşlarının yanı sıra turizm, savunma, telekom, bilişim ve lojistik alanlarındaki stratejik kuruluşlar yatırımcılara cazip iş fırsatları sunan önemli bir ticaret merkezidir.
 • Türkiye'nin ve Avrupa'nın nüfus ba­kımından 2. büyük başkenti olup hem konum hem de işlev itibarıyla "Türkiye'nin kalbidir".
 • CNBC-e Business Dergisi tarafından yapılan "Türkiye'nin Yaşanabilir İlleri Araştırması" sonuçlarına göre, Ankara 2008'den bu yana "Türkiye'nin En Yaşanabilir Kenti" unvanını korumaktadır.
 • Ankara, “Beşeri ve Yaratıcı Sermayede Türkiye Birincisi” Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi konumunda olup Ankara gerek Ar-Ge ve yenilikçilik gerekse bilişim alanlarında güçlü bir altyapıya sahiptir.
 • Kızılırmak ve Sakarya nehirlerinin kolları arasın­daki coğrafyada konumlanan Ankara’ da son yıllarda mevcut sanayiye ilave olarak Kazan, Akyurt ve Çubuk ilçeleri önemli sanayi bölgeleri haline gelmiş olup Ostim ve İvedik Organize Sanayi Bölgeleri de küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarını barındırması nedeniyle Ankara sanayisinde önemli bir yer tutmaktadır.
 • Konya’dan sonra Türkiye’nin ikinci büyük tahıl (buğday) ambarı konumundadır ve lisanslı depoculuk ihtiyaç olarak göze çarpmakta olduğundan bu alanda yapılacak yatırımlar avantajlı durumunda olacaktır.
 • İlin Başkent ve Büyükşehir oluşu tören ve protokollerin fazlalığı, yoğun çiçek talebine neden olmakta olup bu alandaki pazar konusunda avantaj sağlamakta seracılık ve çiçekçilik konularında yatırım için iyi bir fırsat oluşturmaktadır.
 • Kalecik Karası üzümü topoğrafik koşullar, iklim ve toprak yapısı itibarıyla Kalecik ilçesinde yoğunlukla yetiştirilerek şarap fabrikalarına gönderilmekte olup il için aranılan bir ürün olduğundan bu sektöre yapılacak geliştirilmiş yatırımlar karlılık sağlayacaktır.
 • İlde nüfusun fazla olması, tüm bölgelere ulaşımın kolay olması ve yoğun olarak tarımsal ürün yetiştiriciliğinin yapılması gıda sektörüne yapılacak her türlü yatırımı cazip ve kazançlı kılacaktır.
 • Ülke içindeki merkezi ve savunmaya uygun konumu, yetişmiş insan gücü ile sektör içinde yer alan kuruluşların oluşturduğu potansiyel ile savunma sektörde yapılacak yatırımlar için tartışmasız tek adres Ankara’dır.
 • Ankara tarımda markalaşma potansiyeli olan bir bölgedir.
 • Binlerce yıllık geçmişi ile Ankara, birçok farklı medeniye­te ve imparatorluğa ev sahipliği yapmış olup Hititlerden Friglere, Romalılar­dan Selçuklulara ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olmaya kadar uzanan bu zengin tarihin izleri önemli bir turizm potansiyeli için avantaj olmaktadır.

 

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK SEKTÖRÜ

 • Organik ve iyi tarım
 • Örtü altı çiçek yetiştiriciliği
 • Kalecik karası üzümü işlenmesine yönelik tesis
 • Turb yetiştiriciliği
 • Seracılık
 • Sebze üretimi
 • Kalecik karası üzümü yetiştiriciliği
 • Gıda ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve geliştirilmesine yönelik tesis
 • Et ve yumurta tavukçuluğu
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
 • Et sığırcılığı

ALTERNATİF ENERJİ

 • Jeotermal enerji yatırımları
 • Isıl Enerji Teknolojilerine yönelik yatırım
 • Güneş panellerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlar
 • Güneş Pili (PV) Teknolojilerine yönelik yatırım
 • PV panelleri, mekanik aksam, enerji aktarma üniteleri, kontrol sistemleri ve ihtiyaç duyulan yardımcı ekipmanların üretimi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar

TURİZM

 • Otel, butik otel, motel ve konaklama tesisi yatırımları
 • Kültür turizm yatırımları
 • Kongre turizm yatırımları
 • Sağlık turizm yatırımları
 • Kırsal turizm yatırımları

MADEN

 • Arıtılmış bakır, bakır alaşımları, çöktürülmüş bakır işleme tesisi

TEKSTİL

 • Hazır giyim üretim tesisleri
 • Teknik-endüstriyel tekstil

HİZMET

 • Hastane yatırımları
 • Huzurevi yatırımları
 • Öğrenci yurtları yatırımları
 • Soğuk hava depoları
 • Lisanslı depoculuk / depoculuk hizmetleri

EĞİTİM

 • Okul öncesi eğitim yatırımları
 • İlkokul ortaokul ve lise yatırımları
 • Mesleki ve teknik eğitim kurumlarına yönelik yatırımlar
 • Özel üniversite yatırımları
 • Sosyal kültürel içerikli ve özel amaçlı kurslar
 • Yetişkin eğitimine yönelik yatırımlar

DİĞER SEKTÖRLER

 • Yazılım sektörü yatırımları
 • İnsan sağlığı ve iş güvenliğine yönelik yatırımlar
 • Tıp ve sağlık, elektronik ve bilgisayar, malzeme ve imalat sektörleri kapsamında nano teknoloji vb. ileri elektronik uygulamalarına yönelik yatırımlar
 • İleri teknoloji gerektiren ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı yatırımlar
 • Malzeme teknolojilerine dayalı yatırımlar
 • Nanoteknolojiye dayalı yatırımlar
 • Tasarım teknolojilerine dayalı yatırımlar
 • Üretim süreç ve teknolojilerine dayalı yatırımlar
 • Enerji ve çevre teknolojilerine dayalı yatırımlar
 • Hububat-baklagilin öğütülmesi, işlenmesi için makine-cihazlar vb aksam/parçalar imalat tesisi
 • Kara taşıtları için aksam parçaları imalat tesisi
 • Demiryolu, tramvay hatlarına ait tertibat ve taşıtların aksam parçaları imalat tesisi
 • Ferro alyajlar imalat tesisi