2017 yılında çelik üretimi ve ihracatı artacak

Son beş yılda küresel piyasalardaki dalgalanmalardan olumsuz etkilenen Türkiye çelik sektörü, 2017’de hurda fiyatlarındaki gerileme ve artan kamu yatırımlarının etkisiyle üretim ve ihracatta yeniden toparlanma bekliyor.  Ortadoğu'daki karışıklıkların sürmesine rağmen, 2017 yılında üretim ve ihracatın yüzde 5,4 civarında artacağı öngörülüyor.

2017 yılına ilişkin beklentiler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Hurda fiyatlarının demir cevheri fiyatlarına oranla göreceli olarak ucuzlaması, sektörün rekabet gücünü de artırmış durumda. Bu durumun da 2017 satışlarına olumlu yansıması bekleniyor.
  • ABD, Avrupa, Japonya ve Çin dâhil olmak üzere bazı Uzakdoğu ekonomilerinin iç piyasalarında yaşanan toparlanma da 2017 yılında başta yassı çelik ürünleri olmak üzere sektörün ihracatını olumlu yönde etkileyecek.

Kaynaklar: